Markanvisningstävling för nya stadsdelen Visborg senareläggs #gotland

Gotlands Gratistidning, Region Gotland

Publicerad 2022-03-10 16:02 Den markanvisningstävling för kvarteren Trombonen och Slagverket i den nya stadsdelen Visborg, som var planerad att utlysas i februari 2022 kommer att senareläggas. Under samrådet av detaljplanen har det visat sig krävas kompletterande undersökningar kring bland annat hur ytvatten och grundvatten kan påverkas av bebyggelse på området. I närheten finns också skyddade…

Markanvisningstävling för nya stadsdelen Visborg senareläggs