Boverket medger: brandskyddet brister på trygghetsboenden: ”Inte lyckat” #hemhyra

Hem & Hyra

Boverket medger att brandskyddet i trygghetsboenden inte är tillräckligt. Situationen är problematisk enligt brandexperten Anders Johansson: ”Det blir en ansamling av människor med hjälpbehov”.

Boverket medger: brandskyddet brister på trygghetsboenden: ”Inte lyckat”