Priset på Jennys p-plats chockhöjs – Hem & Hyra granskar det dolda hyrespåslaget #hemhyra

Hem & Hyra

Jenny Belenos sa upp sin plats när garagepriset skulle höjas med nära 60 procent. Hur dyr får en parkering bli? Svaret är inte muntert. Hem & Hyra har granskat ett hyrespåslag där marknaden styr och där det råder närmast vilda västern.

Priset på Jennys p-plats chockhöjs – Hem & Hyra granskar det dolda hyrespåslaget