Geabs kunder får inte längre välja långa elavtal #gotland

Gotlands Gratistidning

GEAB slutar att erbjuda längre avtalstider än ett år. Lyssna: GEAB pausar avtal Energibolaget Geab har stoppat möjligheten att binda nya avtal på längre tid än ett år – och när kunderna kan få tre- och femåriga avtal igen är oklart. Anledningen är enligt Geab att oron på världsmarknaden gör att elmarknaden inte längre fungerar…

Geabs kunder får inte längre välja långa elavtal