Om kriget i Ukraina – samlad information på webben #hgfgotland #gotland

Hyresgästföreningen Gotland

Hur agerar Hyresgästföreningen med anledning av kriget i Ukraina? På vår externa webbplats finns nu en sida med samlad information.

Vi följer händelseutvecklingen i vår omvärld och kommer att uppdatera webben löpande. I dagsläget finns där ett uttalande av Hyresgästföreningens förbundsstyrelse, en sammanställning av vanliga frågor till rådgivningen, lokala exempel på engagemang samt praktisk information om skyddsrum och hemberedskap.

Hyresgästföreningen kan bidra till trygghet

Så här skriver förbundsstyrelsen i sitt uttalande (utdrag):

”I dessa osäkra tider vill vi alla visa solidaritet och göra vad vi kan för att skapa trygghet. Här är Hyresgästföreningen är en viktig del. Med massor av förtroendevalda och hundratals kvarterslokaler finns vi  på plats i bostadsområden i hela landet. Vi kan snabbt mobilisera för att göra skillnad.

Det kan det handla om insamlingar, utbildning, läxhjälp och alla de integrationsprojekt som föreningar redan arbetar med i hela landet. Det kan också handa om att erbjuda Migrationsverket att tillfälligt upplåta vår kursgård Solgården till flyktingboende, som Region Bäsk nu tittar på. Eller kan det handla om att samla in pengar och finnas på plats för att hjälpa flyktingar som vår medlemsrekryterare Tomas gjort.”

Webbsida: Om kriget i Ukraina