Hyresgäster mer missnöjda med bostadspolitiken: ”Finns röster att vinna” #hemhyra

Hem & Hyra

Bostadsbristen är ett problem som väljarna har låga förväntningar på att politikerna ska kunna lösa. Hyresgäster är mer missnöjda med bostadspolitiken än andra. Men för det parti som satsar på frågan finns många röster att vinna. 6 fler ord

Hyresgäster mer missnöjda med bostadspolitiken: ”Finns röster att vinna”