Regionstyrelsen har haft sammanträde #gotland

Region Gotland

I dag, den 24 mars, har regionstyrelsen haft sammanträde. Mötet behandlade bland annat årsredovisning 2021, strategisk plan och budget 2023-2025 för RSF och räddningstjänsten och återstartsåtgärder riktade till kultursektorn, fritidssektorn samt näringslivet 2022.

Regionstyrelsen har haft sammanträde