Värden som stämmer sina hyresgäster kan granskas av Advokatsamfundet #hemhyra

Hem & Hyra

Hyresvärden och advokaten Lars Danckler har satt i system att dra sina egna hyresgäster inför rätta – något som väckt reaktioner bland både boende och opinionsbildare: ”Lär bli något för disciplinnämnden”. 8 fler ord

Värden som stämmer sina hyresgäster kan granskas av Advokatsamfundet