Experten om farliga partiklarna: ”Barn är särskilt utsatta” #gotland

Gotlands Gratistidning

Korsningen vid Norra Hansegatan i Visby är extra drabbad av luftföroreningar (arkivbild). Lyssna: MultiTrack -> Namnlös Roger Sedin Naturvårdsverket om luftföroreningar Att luften i Visby inte lever upp till vad som är okej enligt miljökvalitetsnormen, kan få långtgående konsekvenser, både hälsomässiga och rättsliga. I dagsläget är luftkvaliteten den minst godtagbara enligt EU-lagstiftning. “Vi ser att…

Experten om farliga partiklarna: ”Barn är särskilt utsatta”