Kritiken mot MKB: ”Hårt att driva detta mot någon som inte vetat bättre” #hemhyra

Hem & Hyra

MKB:s ”räddningsaktion” i Kinesiska muren får enorma konsekvenser för vissa hyresgäster. Lena, Lars-Göran och Bernt trodde de hade förstahandskontrakt men nu kastas de ut på gatan när MKB rensar upp i huset. 8 fler ord

Kritiken mot MKB: ”Hårt att driva detta mot någon som inte vetat bättre”