281 partibeteckningar registrerade inför valen i höst

Bostadspolitik

Totalt 281 partier har registrerat sin partibeteckning inför valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige den 11 september i år. Det är en ökning jämfört med vid 2018 års val då totalt 265 partibeteckningar fanns registrerade.

281 partibeteckningar registrerade inför valen i höst