Över 5,4 miljoner till medlemmar i Hyresgästföreningen region Stockholm under 2021 #hgfgotland #gotland

Cision News, Hyresgästföreningen Region Stockholm

Under 2021 har 5278 medlemmar fått juridisk hjälp från Hyresgästföreningen region Stockholm. Under samma period har medlemmar fått eller fått tillbaka sammanlagt 5 443 814 kronor i hyresjuridiska ärenden. 58 fler ord

Över 5,4 miljoner till medlemmar i Hyresgästföreningen region Stockholm under 2021