Bostadssociala utredningen: en missad chans #gotland

Bostadspolitik, Cision News

Idag lämnar utredare Karolina Skog över utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning – vår tids stora bostadssociala utredning – till riksdagen. Med den skulle befintliga bostadspolitiska verktyg i den kommunala verktygslådan ses över och om nödvändigt, justeras. 49 fler ord

Bostadssociala utredningen: en missad chans