Covid-19 – vad gäller när sjukdomen inte längre klassas som allmän- eller samhällsfarlig? #gotland

Covid-19, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar, Region Gotland, Så påverkar Covid-19 verksamheten

Den 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Men sjukdomen finns fortfarande kvar och sprids i samhället. Covid-19 ska fortsatt smittspåras inom vård och omsorg. 8 fler ord

Covid-19 – vad gäller när sjukdomen inte längre klassas som allmän- eller samhällsfarlig?