Rapport: Hyresgästerna mer otrygga i sina områden #hgfnynas #gotland

Cision News

När Hyresgästföreningen i rapporten Hyresgästerna 2022 (https://www.hyresgastforeningen.se/bostadsfakta/rapporter/hyresgasterna-2022/) undersökt trygghetsfrågan visar det sig att hyresgäster är mer otrygga än andra. Belysning, sociala insatser och ökad närvaro av väktare och polis är åtgärderna som otrygga helst av allt vill se. 45 fler ord

Rapport: Hyresgästerna mer otrygga i sina områden