Stormöte om vår organisationsutredning

Välkommen till ett digitalt stormöte om Hyresgästföreningens organisationsutredning. Både förtroendevalda och anställda är inbjudna. Videomötet hålls på Teams måndagen den 25 april kl. 17.00–18.00

Publicerat: 2022-04-08

Utredningsuppdraget

Organisationsutredningens uppdrag går ut på att lämna förslag på eventuella organisationsförändringar som bedöms nödvändiga för att Hyresgästföreningen ska kunna uppnå målsättningarna i ”En livligare folkrörelse” som beslutades av förbundsstämman 2021:

  • Fler engagerade och aktiva i Hyresgästföreningen (”22 000” år 2027)
  • Fler är starkare (”51 %” år 2027)
  • En öppnare Hyresgästförening
  • En bredare samhällsaktör

Syftet med stormötet

Syftet med stormötet är att sprida information om vad som är på gång i denna omfattande organisationsutredning som fokuserar på följande områden:

  • Stärka lokalt arbete och medlemmars engagemang
  • Rollfördelning mellan förtroendevalda och anställda samt förutsättningar för dessa grupper
  • Samordning, digitalisering och effektivisering
  • Hyresgästföreningens ägande av fastigheter

Anslut till mötet

När: måndag 25 april kl. 17.00–18.00

Klicka här för att ansluta till mötet via Teams 

Lämna ett svar