Ombildningsdebatt i Göteborg: får inte bli som Stockholm #hemhyra

Hem & Hyra

Ombildningar av kommunala hyresrätter till bostadsrätter har blivit en valfråga i Göteborg. Facit från Stockholm avskräcker. Samtidigt får politikerna hård kritik från forskarhåll, för att ägna all sin kraft åt symbolfrågor.

Ombildningsdebatt i Göteborg: får inte bli som Stockholm