Susanne Sjöblom – Vi måste ha en ekonomi i balans så att alla känner trygghet. Ekonomisk trygghet är förutsättning för att planera och bedriva framgångsrik verksamhet. Regionens föreningar måste ha en långsiktigt stabil ekonomi att arbeta utifrån. Trygghet föder framgång! | Facebook

Hyresgästföreningen Region Stockholm, Susanne Sjöblom

https://www.facebook.com/susannesjoblom.hgf/