Inger Borg vald till ordförande – Föreningsdialoger skapade det förtroende som krävdes #hemhyra

Hem & Hyra

Efter två perioder som tillförordnad ordförande valdes Inger Borg i helgen in som ordinarie ordförande för Hyresgästföreningen i region Sydost. Denna gång fanns inga motkandidater och hon antogs med lovord av ett enigt fullmäktige.

Inger Borg vald till ordförande – Föreningsdialoger skapade det förtroende som krävdes