Storgöteborg mobiliserar inför valet – medlemsökning i fokus för Västra Sverige #hemhyra

Hem & Hyra

Vikande medlemssiffror är en utmaning när Hyresgästföreningen i Västra Sverige kraftsamlar inför årets valkampanj. Föreningen vill på sikt att över hälften av alla hyresgäster ska vara medlemmar. 16 fler ord

Storgöteborg mobiliserar inför valet – medlemsökning i fokus för Västra Sverige