Hyresgäster och deras ekonomi. Kvinnor mest utsatta vid skilsmässa. Många klarar inte framtida ökade kostnader

Bostadspolitik, Cision News

I den sjätte delen av rapporten Hyresgästerna 2022  (https://www.hyresgastforeningen.se/bostadsfakta/rapporter/hyresgasterna-2022/)tittar Hyresgästföreningen närmare på ekonomin och livssituationen bland utsatta hushåll. Kvinnor mest ekonomiskt utsatta vid skilsmässa  60 fler ord

Hyresgäster och deras ekonomi. Kvinnor mest utsatta vid skilsmässa. Många klarar inte framtida ökade kostnader