Malmö stad om flyttkraven på ekonomiskt utsatta: ”Vi kan inte styra vilka lägenheter som blir lediga” #hemhyra

Hem & Hyra

Pernilla Arends är en av dem som drabbades hårt av kommunens riktlinjer för högsta godtagbara bostadskostnad och var nära att hamna på gatan. Hem & Hyras granskning visar att Malmö stad är den kommun som drar sina invånare till domstol oftast, minst 24 gånger på ett år.

Malmö stad om flyttkraven på ekonomiskt utsatta: ”Vi kan inte styra vilka lägenheter som blir lediga”