Nedlagda skolor och sporthallar – så gör Norrland plats för ukrainska flyktingar #hemhyra

Hem & Hyra

Norrland kraftsamlar för att flyktingar från Ukraina ska få tak över huvudet. Nu vaskar bostadsbolagen fram boenden utanför kön. Men det är inte storleken på kommunen som avgör hur många som får plats.

Nedlagda skolor och sporthallar – så gör Norrland plats för ukrainska flyktingar