En effektivare tvistlösning för kollektiva hyresförhandlingar

regeringen.se

Regeringen föreslår ett oberoende tvist­lösnings­förfarande för tvister inom ramen för de årliga hyres­förhand­lingarna. Syftet är att tvisterna ska kunna avgöras snabbare och att förhand­lingarna ska bli effektivare.

En effektivare tvistlösning för kollektiva hyresförhandlingar