”Viktig signal till små hyresvärdar” – Falukvinna får rejäl hyressänkning #hemhyra

Hem & Hyra

Kallhyran för enrummaren var på nästan 9 000 kronor. Nu får Falukvinnan hyran sänkt med över 3 000. ”En signal till små hyresvärdar att de inte kan bete sig hur som helst”, säger Hyresgästföreningens Marcus Kjellin.

”Viktig signal till små hyresvärdar” – Falukvinna får rejäl hyressänkning