Kraftigt ökade kostnader för el, värme, avfall, vatten och avlopp i Gotlands län

Cision News

Totalkostnaderna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp har ökat under det senaste året. Boende på Gotland betalar 2 696 kronor i månaden jämfört med rikssnittet som betalar 2 334 kronor i månaden. 66 fler ord

Kraftigt ökade kostnader för el, värme, avfall, vatten och avlopp i Gotlands län