De allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm har strandat årets hyresförhandlingar på rekordhöga nivåer

Cision News

Stockholms allmännyttiga bostadsbolag strandar hyresförhandlingarna med krav på 8,7 procent i hyreshöjning. Förhandlingarna inleddes i oktober med ett yrkande på 9 procent. Parterna har stått mycket långt ifrån varandra och nu väljer Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem att lämna förhandlingarna och hänskjuta frågan till parternas gemensamma tvistlösningsorgan, Hyresmarknadskommittén. 25 fler ord

De allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm har strandat årets hyresförhandlingar på rekordhöga nivåer