Gotland måste kompenseras för prisökningarna i färjetrafiken #gotland

Region Gotland

Idag aviserade Destination Gotland nya prishöjningar. Det innebär att Gotlandstrafiken fördyrats med närmare 50 procent på bara ett år. Om människor ska kunna bo, leva och verka på Gotland måste staten gå in och ta sitt ansvar. 12 fler ord

Gotland måste kompenseras för prisökningarna i färjetrafiken