Mauritz ville sätta upp en laddstolpe: Kallduschen – inget bidrag till hyresgäster #hemhyra

Hem & Hyra

Är du hyresgäst och vill sätta upp en egen laddstolpe för en elbil? Då kan du glömma både skatteavdrag och statliga bidrag. ”Ett orättvist sätt att hantera skattemedel”, säger Mauritz Waldén i Karlstad.

Mauritz ville sätta upp en laddstolpe: Kallduschen – inget bidrag till hyresgäster