Regeringen vill förlänga möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder

Bostadspolitik, regeringen.se

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där man föreslår att möjligheten till tidsbegränsade bygglov för nybyggnad av bostäder förlängs till den 1 maj 2028.

Regeringen vill förlänga möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder