Fler kämpar för att få ekonomin att gå ihop – stor oro för hyreshöjning #hemhyra

Hem & Hyra

Stigande priser på mat och el slår hårt. Hjälporganisationer ser hur behoven växer. Samtidigt hotar värdar med kraftiga hyreshöjningar. Janor Ahmed är en av dem som reagerar på utvecklingen. 8 fler ord

Fler kämpar för att få ekonomin att gå ihop – stor oro för hyreshöjning