Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta tillsätter gemensam arbetsgrupp

Cision News

I våras träffade Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta en överenskommelse om vilka faktorer som ska ligga till grund för hyresutvecklingen i de årliga förhandlingarna, den så kallade trepartsöverenskommelsen. 50 fler ord

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta tillsätter gemensam arbetsgrupp