Hyresgästföreningen lämnar över 28 000 namnunderskrifter till bostadsminister Andreas Carlson

Cision News

Bostadsbrist, trångboddhet och renovräkningar. En allmännytta som säljs ut till riskkapitalbolag och nyproduktionshyror som ligger långt över vad många vanliga löntagare och pensionärer har råd med. 61 fler ord

Hyresgästföreningen lämnar över 28 000 namnunderskrifter till bostadsminister Andreas Carlson