Stora samhällsaktörer går samman och sätter barnfattigdomen på agendan

Hyresgästföreningens Riksförbund

Hyresgästföreningen, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Majblomman gör gemensam sak och arrangerar en temadag mot barnfattigdom den 15 mars 2023. Under en halvdag på Kulturhuset i Stockholm möts civilsamhället och politiken för att diskutera det akuta läget för allt fler barn och barnfamiljer i Sverige. 49 fler ord

Stora samhällsaktörer går samman och sätter barnfattigdomen på agendan