Många kommuner saknar rutiner för att förhindra barnvräkningar

sverigesradio.se

Lyssna: INSL Kalibervräkningar Webbljud (Mån 13 december)De flesta av landets kommuner saknar skriftliga rutiner för att förhindra att barnfamiljer vräks från sina hem, rapporterar P1-programmet Kaliber.2007 presenterade den dåvarande Alliansregeringen en nollvision mot vräkningar av barnfamiljer. Trots det har antalet barnvräkningar ökat senaste åren.“Ser behovet av att vi stärker bostadsförsörjningslagen”, säger Märta Stenevi (MP), tidigare…

Många kommuner saknar rutiner för att förhindra barnvräkningar

Lagen som tvingar kommuner ta emot nyanlända – så bra är den: ”Strider mot självstyre”

Hem & Hyra

Det är bra att flyktingar fördelas mellan kommuner med bosättningslagen, slår Riksrevisionen fast i en rapport. Men kommunerna är djupt splittrade, det visar en rundringning som Hem & Hyra gjort. Medan Staffanstorp även fortsättningsvis kommer försöka placera nyanlända i grannkommuner så klagar Östersund över alldeles för få flyktingar.

Lagen som tvingar kommuner ta emot nyanlända – så bra är den: ”Strider mot självstyre”

Vad är boendeinflytande?

Ann Hallberg, Annica Jansson, Barbro Kårbro, Birgitta Pettersson, Boinflytande, Bostadspolitik, Ela Löwenhamn, Föreningsstyrelsen, GotlandsHem, Hyresgästföreningen Gotland, Kerstin Nilsson, Monica Höglund, Pia Malmros, Region Gotland, Stefan Uddebrant

Vi behöver få en samsyn om vad boinflytande är, då vi har olika perspektiv samt att vi har en lag som gäller allmännyttiga kommunal bostadsaktiebolag (ALLBO lagen).

I allbolagen § 1 framgår att vi ska ha boinflytande och att hyresgästerna ska ha inflytande i företaget. Hur fungerar det här på Gotland?

GotlandsHem lyfter fram enkäten som går ut till hyresgäster i GotlandsHem, hur ser det resultatet ut? Enligt vår tolkning så finns det förbättringsområden och då är det inte bara någon enstaka hyresgästs åsikter.

GotlandsHem talar om att värna om morgondagens hyresgäster – hur värnar man om dagens hyresgäster? Om man ser till boendeinflytande så är det dagens hyresgäster som bekostar det bolaget Vi vill även påtala det ansvar som man har i sin roll som allmännyttigt bostadsbolag vilket man sällan eller aldrig talar om.

Vi är väl medvetna om att hyrorna är GotlandsHems enda inkomst (eller? Vad innebär de försäljningar bolaget gör?) – men vi ställer oss också frågan om hur företaget håller nere utgifterna? Det handlar väl om balansen?

GotlandsHem skriver i sin insändare om att vi har hyresnivåer under rikssnittet – enligt vilken statistik? Vi ser också att om GotlandsHem höjer sina nivåer ger det effekter på hela hyresmarknaden på Gotland. Där behöver ägarna se till dessa konsekvenser och ta sitt ansvar genom sitt ägardirektiv framåt.

Bolaget lyfter även att vi nu åter fått förmånen att hyra kvarterslokalerna, till ett betydligt högre pris än innan och där man inte tar hänsyn till hyresgästernas förutsättningar. Där man tidigare kunde hyra ett par timmar på helgen och både hämta och lämna nycklarna på den tid man var ledig. Vill även belysa att alla betalar för dessa lokaler oavsett, bara för att man inte har detta som en parameter i den systematiska hyressättningen.

Vi i hyresgästföreningen saknar vår möjlighet till kvartersmöten där vi hyresgäster tillsammans kunde samla in våra synpunkter och inspel.

De vill att alla ska få samma höga hyra

Hyresförhandling, Hyresgästföreningen Gotland, Hyresgästföreningen Region Stockholm, Susanne Davidsson, sverigesradio.se

Susanne Davidsson är förhandlare på Hyresgästföreningen. Lyssna: Hyresgästföreningen och Sjöliljan Hyresgästföreningen vill se högre hyror, även för nya hyresgäster, i kvarteret Sjöliljan i norra Visby, för att jämna ut glappet som har uppstått sedan Gotlandshem har infört en ny hyresmodell. 48 fler ord

De vill att alla ska få samma höga hyra