VI BEHÖVER BLI FLER AKTIVA

Hyresgästföreningen Gotland

Kom och träffa oss i Gotlandsföreningen när vi reser runt ön under 2023

Hyresrätten står inte stark i dagens bostadspolitik.

Vi måste kämpa för att den ska finns kvar och vara ett verkligt alternativ för alla på bostadsmarknaden.

Vi är många medlemmar och det är vi både stolta och glada för. Men vi behöver bli fler aktiva medlemmar som engagerar sig på lokal nivå, ute i våra bostadsområden, för att kunna påverka och bli en stark röst vid de lokala förhandlingarna, vid bristande underhåll av fastigheter och inom bostadspolitiken på ön.

Kom och prata med oss!!!

Styrelsen i Gotlandsföreningen

Lokala Hyresgästföreningen Norra Gotland – Årsmöte 1 juni kl.18.00 i Korsbygården, Lärbro.

Hyresgästföreningen Gotland

Vi bjuder in till Årsmöte den 1 juni 2023, kl. 18.00 i Korsbygården, Lärbro.

LH Norra Gotland är en sammanslagning av de tidigare lokala hyresgästföreningarna i Tingstäde, Lärbro, Slite och Fårösund. Vi är en interimsstyrelse som under våren 2023 bildats för att skapa LH Norra Gotland. Vi hälsar alla medlemmar på norra ön välkomna!! Mvh, Interimsstyrelsen

Viktig information till hyresgäster i KlaraBo

Hyresgästföreningen Gotland

Handläggare Susanne Davidsson

Datum 2023-03-13

Frånträdda lägenheter och hyreshöjning!

Om du har fått ett meddelande från din hyresvärd att din lägenhet ej ingår i den årliga förhandlingen med Hyresgästföreningen och att de ändå väljer att höja hyran med 5,0 procent. Då kan du ha nytta av följande information.

KlaraBo menar att om du fortsätter att betala den hyra som du har idag så kommer de att vända sig till Hyresnämnden för att hyresnämnden ska besluta om rätt hyresnivå för lägenheten.

KlaraBo hade begärt förhandling för den lägenhet du bor i, enligt ett KlaraBo koncept. Vi kom dock ej överens om vilket hyresnivå som var skälig. Deras begäran om hyresnivå ligger långt över vad Hyresgästföreningen anser vara skäligt då din renoverade lägenhet fortfarande har gamla vatten- och avloppsstammar, gammal ventilation, gammalt värmesystem, gamla fönster m.m. därav så har KlaraBo valt att lämna förhandlingen och sätta dessa hyror på egen hand.

De menar nu att om du ej godkänner och ej betalar in den hyra de anser att lägenheten ska ha så kommer de att pröva hyran i Hyresnämnden. Du som medlem kommer då att få stöd och hjälp i Hyresnämnden ifrån oss på Hyresgästföreningen.

Processen kan dra ut på tiden men så länge som du betalar den senaste/sista hyresnivån ni var överens om så har de ingen möjlighet att avsluta ditt kontrakt. Viktigt är däremot att du lägger undan det belopp som mellanskillnaden utgör om ifall hyresvärden får rätt i Hyresnämnden.

Hälsningar

Susanne Davidsson

Förhandlingsledare, region Stockholm

susanne.davidsson@hyresgastforeningen.se

Telefon 010-459 19 00, måndag, onsdag – fredag kl. 08.30 – 11.30

P4 Gotland om rivningen av Riggen och Myran

GotlandsHem, hgfgotland.se, Hyresgästföreningen Gotland, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar

MORGON I P4 GOTLAND 2023-03-07

Med Katarina Hedström och Jonathan Fältsjö

Lyssna på inslagen…

31:00 Nyheter – Hör Gotlandshems vd Joacim Martell svara på frågor.

2:15:30 Intervju med boende i kvarteret Myran som är berörda av den planerade rivningen.

2:45:27 Hyresgästföreningens förhandlingsledare Susanne Davidsson intervjuas.

https://sverigesradio.se/tabla.aspx?programid=205

Årsmöte 16 mars 2023 kl.18.00

Årsmötet, För förtroendevalda och aktiva medlemmar, Hyresgästföreningen Gotland, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar

Medlemmar i Hyresgästföreningen kallas till årsmöte den 16 mars 2023, kl.18.00 Arbetarrörelsens Hus, Stenhuggarvägen 6 i Visby (bakom ICA Maxi)

Vid frågor går det bra att kontakta: Ordf. i Hyresgästföreningen Gotland, Stefan Uddebrant, 073-701 45 28, stefan.uddebrant@hgfgotland.se

Ett 50-tal hyresgäster kom till mötet för hyresgäster i Riggen och Myran den 8 feb kl.17.30 – Få svar på juridiska frågor

Fråga justisten, GotlandsHem, Rådgivning

Den 8 februari kl.17.30 på Jungmansgatan 123 A ordnade Hyresgästföreningen Gotland ett öppet möte för hyresgäster som bor i Riggen och den del av Myran som ska rivas.

Gotlandsföreningen samt Jurist och vice regionordförande, Hyresgästföreningen Region Stockholm fanns på plats för att svara på juridiska frågor kring rivningen.

  • Vilka lagar gäller vid rivning?
  • Vilka rättigheter har jag som hyresgäst? osv…

Ett 50-tal hyresgäster kom….

Ett 50-tal hyresgäster kom och fick information om den juridik som finns att luta sig mot och att förhålla sig till som hyresgäst vid en rivning av en hyresfastighet.

Det har den 15 februari delats ut en foldern ”Vad gäller när ett hyreshus ska rivas?” till samtliga berörda hyresgäster.

Folder för utskrift.

Avgörande HD-dom

Hyresgästföreningen Gotland

Under torsdagen kom Högsta Domstolens prejudicerande dom om bulvanuthyrning. Domen innebär att hyresgästen dels får bo kvar, dels får göra det med skäligt hyra. Med beslutet kommer marknaden för hotellägenheter att förändras.

Bakgrund

Högsta Domstolen har avgjort ett mål som gett en hyresgäst rätt att bo kvar i sin bostad – en hotellägenhet i ett hyreshus. Domen kommer att beröra ett stort antal hyresgäster som bor på korttidsavtal i hyreshus med hotellägenheter. Det Högsta Domstolen nu gjort är att klargöra hur bulvanregeln ska tolkas. Slutsatsen av domen är att ett mycket stort antal hyresgäster som hyr i andrahand har rätt till ett förstahandskontrakt med besittningsskydd och skälig hyra.

Hyresgästen tecknade ett avtal med ett förmedlingsföretag om att hyra en bostad på Östermalm i andrahand. Hyresgästen kom att betala en hyra som åtminstone var mer än dubbelt så hög än vad en skälig hyra skulle vara. I samband med att hyresgästen anmälde en trasig tvättmaskin blev han uppsagd 2017. Detta blev inledningen till en mångårig och kostsam rättsprocess som nu har fått sin upplösning.

Högsta Domstolen konstaterar att uthyrningen genom förmedlingsföretaget endast hade genomförts för att beröva hyresgästen de skyddsbestämmelser som finns i hyreslagen. Därför har nu domstolen bestämt att hyresgästen har ett sedvanligt förstahandskontrakt direkt med fastighetsägaren, vilket innebär en rätt att få bo kvar med skälig hyra.

Hyresgästföreningen har kommenterat domen

  • Problemen med hotellägenheter, där hyresgäster bor under otrygga förhållanden och inte sällan betalar dubbel eller ibland även tredubbel hyra mot vad som är skäligt, har de senaste åren vuxit lavinartat. Problemet förekommer inom hela Storstockholm men är särskilt utbrett på Östermalm, säger Mats Clauson ordförande Hyresgästföreningen Östermalm.
  • Domen förändrar nu marknaden för hotellägenheter i hyreshus genom att den kan stoppa hyresvärdar från att ta ut marknadshyra och ge hyresgäster rätt att bo kvar. Nu kommer vi fokusera på att hjälpa hyresgäster som bor i hotellägenheter, säger Bengt Öhman jurist på Hyresgästföreningen i Stockholm.

Hyresgästföreningen presenterade för ett år sedan en rapport som redovisade uppgifter om att det finns omkring 15 000 bostäder i Storstockholm som hyrs ut på liknande sätt. I direktiven till en nyligen tillsatt statlig utredning indikerar att det i hela landet skulle kunna röra sig omkring 10 procent av hela bostadsbeståndet. Det skulle kunna innebära så mycket som 25 000 hyreslägenheter är undandragna den reguljära bostadsmarknaden bara i Storstockholm.

Här finns domen att läsa:

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2022/t-7236-21.pdf/