Hyresgästföreningen lämnar över 28 000 namnunderskrifter till bostadsminister Andreas Carlson

Cision News

Bostadsbrist, trångboddhet och renovräkningar. En allmännytta som säljs ut till riskkapitalbolag och nyproduktionshyror som ligger långt över vad många vanliga löntagare och pensionärer har råd med. 61 fler ord

Hyresgästföreningen lämnar över 28 000 namnunderskrifter till bostadsminister Andreas Carlson

Den första hyresöverenskommelsen med en allmännytta klar i region Stockholm

Cision News

Hyresgästföreningen och Upplands-Brohus har enats om en ny hyresöverenskommelse för drygt 2100 lägenheter i Stockholm. Från och med 1 februari 2023 blir den genomsnittliga hyreshöjningen 3,6 procent. 55 fler ord

Den första hyresöverenskommelsen med en allmännytta klar i region Stockholm

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta tillsätter gemensam arbetsgrupp

Cision News

I våras träffade Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta en överenskommelse om vilka faktorer som ska ligga till grund för hyresutvecklingen i de årliga förhandlingarna, den så kallade trepartsöverenskommelsen. 50 fler ord

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta tillsätter gemensam arbetsgrupp

Högsta inflationen på 30 år drabbar hyresgäster hårt

Cision News, Hyresgästföreningens Riksförbund

Idag meddelade Riksbanken den högsta inflationen på 30 år i Sverige, 11,5 procent. För många av Sveriges hyresgäster betyder det mindre marginaler och mer oro i jul, inte minst med tanke på det ovissa läget kring nästa års hyresnivåer. 59 fler ord

Högsta inflationen på 30 år drabbar hyresgäster hårt

Rapport: Bostadsföretagens ekonomi 2017-2021

Bostadspolitik, Cision News, Hyresgästföreningens Riksförbund, Rapporter

Under 2021 ökade de allmännyttiga bostadsbolagens kostnader något mer än vad hyresintäkterna gjorde.  Men över tid har bolagens driftnetton och överskott ökat trendmässigt. Det visar en rapport över den ekonomiska utvecklingen för 41 allmännyttiga bostadsbolag under perioden 2017-2021. 34 fler ord

Rapport: Bostadsföretagens ekonomi 2017-2021

Hyresgästföreningen lanserar ett renoveringspaket för att skapa ordning och reda i renoveringsvågen

Cision News, Hyresgästföreningens Riksförbund, Rapporter, Upprustning

Det har gått nästan 50 år sedan miljonprogrammens bostäder färdigställdes. Det som då gav bostäder åt många står idag inför ett stort renoveringsbehov. När renoveringar genomförs blir resultatet inte sällan höga hyreshöjningar vilket skapar konflikter mellan fastighetsägare och hyresgäster. 39 fler ord

Hyresgästföreningen lanserar ett renoveringspaket för att skapa ordning och reda i renoveringsvågen

Den första hyresöverenskommelsen klar i region Stockholm

Cision News, Hyresgästföreningen Region Stockholm

Hyresgästföreningen och Balder har enats om en ny hyresöverenskommelse för närmare 3000 lägenheter i Stockholm. Från och med 1 januari 2023 blir den genomsnittliga hyreshöjningen 3,25 procent. 57 fler ord

Den första hyresöverenskommelsen klar i region Stockholm

De allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm har strandat årets hyresförhandlingar på rekordhöga nivåer

Cision News

Stockholms allmännyttiga bostadsbolag strandar hyresförhandlingarna med krav på 8,7 procent i hyreshöjning. Förhandlingarna inleddes i oktober med ett yrkande på 9 procent. Parterna har stått mycket långt ifrån varandra och nu väljer Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem att lämna förhandlingarna och hänskjuta frågan till parternas gemensamma tvistlösningsorgan, Hyresmarknadskommittén. 25 fler ord

De allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm har strandat årets hyresförhandlingar på rekordhöga nivåer

Rapport: Bostadsföretagens ekonomi 2017-2021

Cision News, Rapporter

Under 2021 ökade de allmännyttiga bostadsbolagens kostnader något mer än vad hyresintäkterna gjorde.  Men över tid har bolagens driftnetton och överskott ökat trendmässigt. Det visar en rapport över den ekonomiska utvecklingen för 41 allmännyttiga bostadsbolag under perioden 2017-2021. 34 fler ord

Rapport: Bostadsföretagens ekonomi 2017-2021

Kraftigt ökade kostnader för el, värme, avfall, vatten och avlopp i Gotlands län

Cision News

Totalkostnaderna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp har ökat under det senaste året. Boende på Gotland betalar 2 696 kronor i månaden jämfört med rikssnittet som betalar 2 334 kronor i månaden. 66 fler ord

Kraftigt ökade kostnader för el, värme, avfall, vatten och avlopp i Gotlands län

Hyresgästföreningen granskar de privata fastighetsföretagens ekonomi

Cision News, Hyresförhandling

Med hjälp av fastighetsbolagens egna redovisningar granskar Hyresgästföreningen varje år fastighetsägarnas ekonomi i rapporten De privata fastighetsföretagens ekonomi. I årets rapport analyserar Hyresgästföreningen drygt 30 privata fastighetsägare i hela landet. 50 fler ord

Hyresgästföreningen granskar de privata fastighetsföretagens ekonomi

Hyresgästföreningen kommenterar SVT:s granskning om fastighetsägarnas miljardregn

Cision News, Hyresgästföreningens Riksförbund, svt.se

Igår publicerade SVT en granskning av fyra av Sveriges största privata fastighetsbolag. Enligt granskningen har det senaste decenniet har varit en guldålder för dessa bolag. Ändå menar bolagen att Sveriges hyresgäster ska räkna med hyreshöjningar på 10 procent i vinter och hänvisar till inflation och stigande räntor. 40 fler ord

Hyresgästföreningen kommenterar SVT:s granskning om fastighetsägarnas miljardregn

Vårt motbud till Fastighetsägarna Stockholm

Cision News, Hyresförhandling, Hyresgästföreningen Region Stockholm

I våras undertecknade Hyresgästföreningen en överenskommelse med Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige om vad som ska ligga till grund för de årliga hyresförhandlingarna. Med utgångspunkt i den överenskommelsen lägger vi ett bud på 2,4 procent. 50 fler ord

Vårt motbud till Fastighetsägarna Stockholm

Vårt motbud till Fastighetsägarna Stockholm

Cision News

I våras undertecknade Hyresgästföreningen en överenskommelse med Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige om vad som ska ligga till grund för de årliga hyresförhandlingarna. Med utgångspunkt i den överenskommelsen lägger vi ett bud på 2,4 procent. 50 fler ord

Vårt motbud till Fastighetsägarna Stockholm

Ny regering – vad innebär det för Sveriges hyresgäster? Hyresgästföreningen bjuder in till framtidsspaning med Karolina Skog, Anna Broman, Martin Hofverberg och Zeno Winkels

Cision News

På Internationella Hyresgästdagen måndagen den 3:e oktober bjuder Hyresgästföreningen in till ett framåtblickande samtal om vad en ny regering kan komma att innebära för Sveriges hyresmarknad.   52 fler ord

Ny regering – vad innebär det för Sveriges hyresgäster? Hyresgästföreningen bjuder in till framtidsspaning med Karolina Skog, Anna Broman, Martin Hofverberg och Zeno Winkels

Hyresgästföreningen kommenterar hovsrättsbeslut om hyresutveckling i nyproduktion

Bostadspolitik, Cision News, Hyresgästföreningens Riksförbund

I två nya beslut från Svea hovrätt slås fast att presumtionshyror, en modell för hyressättning i nybyggda hyresrätter, ska få justeras årligen. Hyresgästföreningen välkomnar hovrättens beslut att presumtionshyror inte per automatik ska höjas i nivå med övriga hyror. 49 fler ord

Hyresgästföreningen kommenterar hovsrättsbeslut om hyresutveckling i nyproduktion

Regeringsförslag om tvistlösning kommer ge effektivare hyresförhandlingar

Bostadspolitik, Cision News

Regeringens lägger idag fram förslag om att införa en oberoende tvistlösning för de årliga hyresförhandlingarna. Tvistlösningen handlar om vad som händer när parterna inte kommer överens vid förhandlingsbordet. 47 fler ord

Regeringsförslag om tvistlösning kommer ge effektivare hyresförhandlingar

Hyresgästföreningen välkomnar förslagen om statligt fastighetsbolag och förköpslag

Cision News

Idag beslutade regeringen att tillsätta en utredning för statligt fastighetsbolag. Utredningen väntas presenteras 31 december 2023. Hyresgästföreningen välkomnar förslaget. – Vi tycker det här är bra att det här utreds. 57 fler ord

Hyresgästföreningen välkomnar förslagen om statligt fastighetsbolag och förköpslag

Så ser Centerpartiet och Hyresgästföreningen på bostadspolitiken inför valet #hgfgotland #gotland

Bostadspolitik, Cision News

I september är det val, men redan i eftermiddag träffar Hyresgästföreningen norrländska riksdagsledamöter från Centerpartiet för ett digitalt samtal om bostadspolitik. Media är välkomna att delta, ett bra tillfälle att ställa frågor om boende. Hyresgästföreningen träffar idag Centerpartiets Anne-Li Sjölund och Helena Lindahl, riksdagsledamöter från Västernorrland respektive Västerbotten, för att samtala om vilka bostadspolitiska frågor…

Så ser Centerpartiet och Hyresgästföreningen på bostadspolitiken inför valet

Hyresgäster och deras ekonomi. Kvinnor mest utsatta vid skilsmässa. Många klarar inte framtida ökade kostnader

Bostadspolitik, Cision News

I den sjätte delen av rapporten Hyresgästerna 2022  (https://www.hyresgastforeningen.se/bostadsfakta/rapporter/hyresgasterna-2022/)tittar Hyresgästföreningen närmare på ekonomin och livssituationen bland utsatta hushåll. Kvinnor mest ekonomiskt utsatta vid skilsmässa  60 fler ord

Hyresgäster och deras ekonomi. Kvinnor mest utsatta vid skilsmässa. Många klarar inte framtida ökade kostnader

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Allmännytta överens om de årliga hyresförhandlingarna

Cision News

Hyresmarknadens parter presenterar idag en överenskommelse med rekommendationer för de årliga hyresförhandlingarna: Trepartsöverenskommelsen. Tillsammans tar vi ansvar för hyresrätten, för att ge hyresgästerna en rimlig hyresutveckling och för att skapa långsiktigt stabila villkor för fastighetsägarna. 35 fler ord

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Allmännytta överens om de årliga hyresförhandlingarna