Kategoriarkiv: Hyresförhandling

Delar av regionledningen och regionstyrelsen från Stockholm besöker Gotland #hgfgotland #gotland

17-18 mars kommer regionchef Per Björklind, enhetschef för förhandling Sofia Kloo samt enhetschef BoM (Boende och Medlemsutvecklingsenheten) Ann-Charlotte Gjöthlén från Hyresgästföreningen Region Stockholm att besöka Gotland.

17 mars kommer man titta på Hyresgästföreningens nya lokaler på Gotland. Dagen avslutas med att de medverkar på Hyresgästföreningen Gotlands årsmöte och där de ska träffa medlemmar och förtroendevalda. Man kommer också besöka det nya kontoret på Gotland.

18 mars kommer de träffa föreningsstyrelsen, Hyresgästföreningen Gotland och personal. Under dagen kommer de också träffa GotlandsHem.

Hyresgästföreningen Gotland är från den 1 december 2021 åter en del av Hyresgästföreningen Region Stockholm efter beslut av förbundsstämman i början av oktober 2021.

Regionstyrelsen besöker Gotland

20 mars kommer Susanne Sjöblom vice ordförande, Hyresgästföreningen Region Stockholm att besöka Gotland.

Hon kommer träffa Hyresgästföreningen Gotland och välkomna dem till Hyresgästföreningen Region Stockholm. Vidare kommer hon föra en diskutera hur man kan utveckla samarbete med Hyresgästföreningen Gotland och vilket stöd man vill ha.

Susanne Sjöblom säger ”att det är viktigt att Hyresgästföreningen Gotland får det stöd som behövs för att kunna utvecklas. Därför har Regionstyrelsen beslutat att tillföra extra resurser i form av en boendeutvecklare på heltid under ett år, med placering på Gotland från 1 april. Vidare har vi utsätt Jonas Carlsson till kontaktperson för Hyresgästföreningen Gotland, han kommer stödja föreningen”.

Under veckan kommer Jonas Carlsson varit på Gotland tillsammans delar av regionledningen.

Han kommer träffat medlemmar, förtroendevalda, aktiva medlemmar och politiker under veckan.

17 mars kommer Jonas Carlsson finnas med på Hyresgästföreningen Gotlands årsmöte.

18 mars träffa Jonas Carlsson politiker och besöker man bostadsområden på Gotland för skapa sig överblick vilka utmaningar som finns för Hyresgästföreningen Gotland.

19 mars genomförs Jonas Carlsson Temadag tillsammans med enhetschef BoM (Boende och Medlemsutvecklingsenheten) Ann-Charlotte Gjöthlén för förtroendevalda och aktiva medlemmar inom Hyresgästföreningen Gotland.

20 mars avslutas besöket med att Jonas Carlsson och Susanne Sjöblom leder en Temadag tillsammans med enhetschef BoM (Boende och Medlemsutvecklingsenheten) Ann-Charlotte Gjöthlén för föreningsstyrelsen, Hyresgästföreningen Gotland.

Kontaktuppgifter

Frågor kring besöket besvaras Stefan Uddebrant, ordförande, Hyresgästföreningen Gotland, stefan.uddebrant@hgfgotland.se tfn 073 701 45 28

Hyran för 2022 är klar

Efter beslut i Hyresmarknadskommittén är GotlandsHems hyresjustering för 2022 klar. Hyresmarknadskommitténs oberoende ordförande beslutade om en justering på 1,95 procent och den gäller från och med 1 januari 2022. Nu har Hyresgästföreningen och GotlandsHem skrivit en överenskommelse i enlighet med beslutet. Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och GotlandsHem inleddes i oktober förra året. Men efter flera förhandlingsmöten…

Hyran för 2022 är klar

Gotlandshem missnöjda med hyreshöjningen – kan behöva sälja fastigheter

Gotlandshem höjer årets hyra med 1,95 procent.Lyssna: GotlandshemEfter höstens strandade förhandlingar om hyran mellan hyresgästföreningen och Gotlandshem har Hyresmarknadskommittén fattat beslut om en hyreshöjning på 1,95 procent.Gotlandshem hade begärt en hyreshöjning på över 5 procent och är inte nöjda med resultatet.Enligt ett pressmeddelande kan hyreshöjningen leda till att Gotlandshem både behöver sälja av fastigheter och…

Gotlandshem missnöjda med hyreshöjningen – kan behöva sälja fastigheter

Tvist mellan AB Gotlandshem och Hyresgästföreningen avgjord

Hyresförhandlingarna inleddes i oktober 2021, men avbröts i ett tidigt skede då parterna upplevdes stå för långt ifrån varandra. Efter beslut av en oberoende ordförande är tvisten nu avgjord. 54 fler ord

Tvist mellan AB Gotlandshem och Hyresgästföreningen avgjord

Så förhandlar vi din hyra

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att alla hyresgäster får ett bra boende till en rimlig kostnad. När många hyresgäster går ihop och förhandlar hyran kollektivt med hyresvärden är det lättare att nå bra resultat. Förtroendevalda och anställda – runt om i landets hyresgästföreningar – förhandlar hyrorna varje år med både kommunala och privata hyresvärdar. När vi förhandlar om hyran för en lägenhet betalar du en avgift för det arbetet. Den avgiften är 12 kronor per månad och ingår i din hyra.

Hyresförhandlingarna startar

Hyresförhandlingarna startar vanligtvis med att hyresvärdarna lämnar sina krav på hyreshöjningar. Hyresgästföreningen lämnar motbud och sedan förhandlas en hyresnivå fram i samtal och kompromisser. Målsättningen är att förhandlingarna ska vara klara inom 90 dagar. I vissa fall är det omöjligt för parterna att bli överens. Då kan processen ta längre tid och måste lösas i Hyresnämnden och Hyresmarknadskommittén.

Förhandlade hyror är bra för då kan vi förhindra orimliga hyreshöjningar. Men ibland måste din hyra ändå höjas av orsaker som vi inte kan påverka i förhandlingarna. Det kan handla om höjda skatter och avgifter för exempelvis el, värme, vatten och avfallshantering. De frågorna försöker vi istället påverka utanför förhandlingarna, genom vårt arbete med att påverka politiker och andra beslutsfattare.

Förhandlingar med privata fastighetsägare

I förhandlingsarbetet måste Hyresgästföreningens representanter ha goda kunskaper om såväl bostadsfrågor samt hur hyresgäster ser på sitt boende. När vi förhandlar om hyran med privata hyresvärdar bevakar vi att hyrorna inte blir högre än hyrorna för andra likvärdiga hyreslägenheter. Underhåll och service är viktiga delar att ta hänsyn till i förhandlingarna. Många privata hyresvärdar är med i föreningen Fastighetsägarna (FÄ). De sköter hyresförhandlingarna åt hyresvärden, på samma sätt som Hyresgästföreningen sköter förhandlingarna åt 3 miljoner hyresgäster.

Förhandlingar med allmännyttiga bostadsbolag

I de flesta kommuner finns ett allmännyttigt bostadbolag som ägs av kommunen. De allmännyttiga bostadsbolagen är till för att erbjuda kommunens invånare bra bostäder till rimliga hyror. Det finns cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag i Sverige, som totalt äger och förvaltar 800 000 lägenheter. Det finns både små och stora allmännyttiga bostadsbolag – med allt från 72 till 26 000 lägenheter.

Hyresgästföreningen granskar bostadsbolagens kostnader för att se att de är rimliga, samt att intäkterna från hyrorna används på ett så bra sätt som möjligt.

Om parterna inte kommer överens

Oftast kommer vi överens men ibland kan en förhandling låsa sig och någon av parterna väljer att avbryta (stranda) förhandlingen. Den strandande parten kan vända sig till hyresnämnden – som beslutar om den nya hyran – eller så kan parterna tilllsammans vända sig till Hyresmarknadskommittén för att lösa tvisten (om det gäller ett kommunalägt bostadsbolag). I kommittén ingår representanter från både Hyresgästföreningen och SABO, som är de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

Ibland skickar hyresvärdar ut betalningsavier med en ny högre hyra, trots att förhandlingen strandat. Detta kallas för direktavisering. 
Vi rekommenderar alltid hyresgästerna att fortsätta betala den gamla (senast förhandlade hyran) tills den nya hyran har bestämts i hyresnämnden, Svea hovrätt eller i Hyresmarknadskommittén. Så länge du betalar din hyra kan du inte bli vräkt.

Läs mer

Mer om hyresförhandling

Systematisk hyressättning

Systematisk hyressättning är en hyressättningsmodell där varje lägenhet bedöms och poängsätts utifrån hyresgästernas värderingar. Det är hyresgästernas värderingar av modernitet, standard, läge, förvaltningskvalitet med mera som ska avspegla sig i hyressättningen och påverka hyran i varje enskild lägenhet.

Målsättningen med systematiseringen är att få till en rättvisare hyressättning, där hyresgästen får bättre förståelse för hur hyran är uppbyggd. Hyrorna ska vara lika i hyreslägenheter med samma bruksvärde.

Faktorer som ska påverka hyran är lägenhetens storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge i huset, reparationsstandard, ljudisolering, hiss, sopnedkast, tvättstuga, särskilda förvaringsutrymmen, god fastighetsservice, garage, biluppställningsplats samt husets allmänna läge och allmänna fortskaffningsmedel. 

Systematiserad hyressättning har utvecklats på orter runt om i landet på grund av att hyresstrukturen inte alltid präglats av konsekvens över tid. Hyror har satts utifrån olika förutsättningar. Ofta har till exempel fastighetens byggår fått ett för stort genomslag i hyressättningen vilket inte var den ursprungliga tanken med bruksvärdessystemet.

Systematisk hyressättning i praktiken

Tillsammans med SABO (allmännyttiga bostadsbolag) och Fastighetsägarna har vi tagit fram en handledning hur vi arbetar med den här hyressättningsmodellen. Arbetet med att systematisera hyressättningen tar flera år. Man måste i princip besiktiga varje fastighet och ett antal typlägenheter i varje fastighet innan man kan börja poängsätta och systematisera hyressättningen. Poängsättningen fastställs i förhandlingar mellan bostadsföretaget och Hyresgästföreningen. När det är genomfört justeras de nya hyrorna under flera år. Det kan både bli höjda, oförändrade och sänkta hyror.

Modellerna för systematisk hyressättning ska utgå ifrån de lokala förutsättningarna på orten. Det går inte att kopiera en hyressättningsmodell från en stad till en annan då hyresgästernas värderingar kan se helt olika ut.

Hyresgästföreningen verkar för att fastighetsförvaltning ska vara en viktig faktor i hyressättningsmodellerna. Av undersökningar vet vi att kvaliteten på fastighetsförvaltningen i en fastighet är mycket viktigt för hyresgästen.

Idag omfattas drygt hälften av lägenheterna i de allmännyttiga bostadsföretagen av någon form av systematisk hyressättning. Det finns på de allra flesta större orter såsom Göteborg, Västerås och Malmö. I Stockholm arbetar man med ett projekt kring att systematisera hyressättningen.

Systematisk hyressättning skiljer sig helt från begreppet ”marknadshyra” där hyran sätts efter betalningsvilja och efterfrågan.

Läs mer

Mer om hyresförhandling

Relaterad information

Delta i hyresförhandlingar

Som medlem i Hyresgästföreningen kan du delta i förhandlingsarbetet. Du är experten på just ditt boende. Med din kunskap och expertisen från våra förhandlare kan vi tillsammans nå ännu bättre förhandlingsresultat i de årliga hyresförhandlingarna, både för dig och för dina grannar.

Medlemmar deltar i förhandlingsarbetet

Allt börjar med ett medlemskap. För att vara med i en förhandlingsdelegation behöver du både vara medlem hos oss och bo i det bostadsbolag som förhandlingen gäller.

Gå på årsmötet och bli vald

En gång om året är det årsmöte i din Hyresgästförening. Det är på det mötet som du, som medlem, kan bli invald till förhandlingsdelegationen.

Målet med en förhandling

Vid hyresförhandlingar är målet att bli överens om det som påverkar hyran. Det är till exempel skötsel, kostnader, förvaltning och förnyelsebehov för det aktuella bostadsområdet. Budget granskas och vad som är viktigast att åtgärda diskuteras. Det finns även andra tillfällen där förhandlingar är metoden för att komma fram till lösningar. 

Målen når vi tillsammans – förhandlare, förhandlingsdelegationer och motparter.

Påverka din och andras boendemiljö

Hyresgäster i hela landet lyckas ofta få igenom förbättringar i det egna bostadsområdet. Det kan du och dina grannar också! Låt dig inspireras av hur andra hyresgäster gjort för att förbättra boendet.

Läs mer

Mer om hyresförhandling

Hyressättning i nyproduktion

Vid nyproduktion har fastighetsägaren möjlighet att sätta hyran själv eller förhandla med Hyresgästföreningen. Oftast blir det en förhandling med oss, vilket resulterar i nyproduktionshyror (presumtionshyror). Men vad innebär nyproduktionshyra och vad är syftet?

Vad innebär nyproduktionshyra? 

För att nyproduktionshyra ska gälla måste överenskommelsen omfatta alla bostadslägenheter i huset och ingen av dem får vara uthyrd innan. Lägenheterna ”lyfts ur” bruksvärdessystemet i 15 år (tidigare 10 år), vilket innebär att du som hyresgäst inte kan få din hyra prövad enligt bruksvärdet förrän efter 15 år. Lägenheter som omfattas av överenskommelsen kan inte heller användas som jämförelsematerial vid en prövning i hyresnämnden av en lägenhets bruksvärdeshyra.

Nyproduktionshyror ligger högre än hyrorna för likvärdiga hyreslägenheter, där hyran redan är förhandlad. Utgångspunkten för den här typen av hyressättning är att hyresvärden vill täcka produktionskonstnaderna för de nya hyreslägenheter – vilket är ett stort avsteg från bruksvärdesprincipen, där man tar hänsyn till andra faktorer. 

Syftet med nyproduktionshyra (presumtionshyra)

Regeln om nyproduktionshyra (presumtionshyra) infördes 2006, som ett försök att förbättra förutsättningarna att bygga nya hyresrätter och används främst i storstadsregioner. 

De utvärderingar som gjorts visar inget samband att högre hyresnivåer ökar byggandet av fler hyresrätter. Hyrorna ligger redan idag på väldigt höga nivåer, och i nivå med de hyror som marknaden är beredd att betala. Det som fördyrar nyproduktionen av hyresrätter är höga mark- och produktionskostnader och obalanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna.

Läs mer

Mer om hyresförhandling