Kategoriarkiv: Lokala Hyresgästföreningen Fjällskivlingen

Ändring vid uthyrning av lokaler

Från den 12 januari får det vara max 20 stycken vid prata fester i lokaler.

Hyresgästföreningens stadgar – Hyresgästföreningen

https://www.hyresgastforeningen.se/om-oss/var-organisation/stadgar/

Tillsammans – men hur? Så kan vi jobba mot segregation!

Hur kan vi arbeta mot segregation – tillsammans som en organisation och med våra hyresgäster och samverkanspartners? Välkommen på en inspirationsdag för att motverka segregation.

11 januari 2022 15:00-18:00 Teams. länk fås vid anmälan

Delmos projekt 2021-2022 genomförs i städerna Gävle, Uppsala, Norrköping, Göteborg, Kungälv, Landskrona och Malmö och involverar därmed flera regioner. Vi har i projektet genomfört olika aktiviteter för att stärka engagemang och inflytande och möjliggöra mångfald och inkludering.

Den 11 januari bjuder Hyresgästföreningen (i Teams) både delaktiga i projektet och övriga i Hyresgästföreningen tillsammans med våra samverkanspartners för att diskutera hur vi skapar förändring tillsammans.

Professor Hans Abrahamsson (Göteborgs universitet) vill prata om hur vi värnar vår demokrati och arbetar för en bättre social hållbarhet.

Konstnär Ruben Wätte kommer att berätta hur han arbetar med en inkluderande konstpedagogik för att skapa samskapande konstprocesser.

Elisabeth Anderton, hållbarhetschef i IFK Göteborg, tänker ge en bild kring hur hon arbetar med att skapa ett ”hela stadens lag”.

Reine Lööf, processledare, regissör och folkbildare i ABF Gävle, kommer att prata om communitybaserade processer.

Kismah Kamara, elevcoach och fotbollsentusiast, ser fram emot att dela med sig av hans erfarenheter kring att engagera både barn och vuxna i ett bostadsområde.

Zaynab Ouahabi, verksamhetschef i ABF, kommer att avsluta vår dag med att prata om inkludering och folkbildning.

Dagen hålls ihop av Sophia Lövgren, Kenneth Berglund och Jesper Bryngelsson.Varmt välkomna till en mycket inspirerande och engagerande dag.

Anmäl dig vi den här länken.

Kontaktperson: Sophia Lövgren Hyresgästföreningens växel: 0771-443 443

Hyresgästföreningen Region Stockholm besöker Gotland

10-11 januari 2022 kommer Hyresgästföreningen Region Stockholm vara på ön för att titta på nya tänkbara lokaler till kontoret.

De kommer också träffa föreningsstyrelsen för att prata om hur man ska lösa lokaler till Lokala Hyresgästföreningar inom GotlandsHem.

Samrådshandboken

Hur garanterar vi att det är majoritetens vilja vi uttrycker? Den här handboken ger konkreta tips i flera frågor och är tänkt att fungera som stöd för er som ingår i en samrådsgrupp.

Äntligen hemma igen! 

Äntligen hemma igen! vänder sig till hyresgäster som precis gått igenom en upprustning. Den innehåller tips om vad man bör kontrollera i lägenheten direkt när upprustningen är klar.

Upprustning – fördjupad information

Upprustning – fördjupad information Den här broschyren vänder sig främst till dig som ingår i en samrådsgrupp.

När hantverkarna kommer 

När hantverkarna kommer – rättigheter och skyldigheter vid en upprustning I den här broschyren har vi samlat flera av svaren på de vanligaste frågorna som vi får i samband med en renovering.

Vad händer vid en upprustning

När behöver hyresvärden ett tillstånd för åtgärderna? Hur går samrådsmodellen till? Hur de boende kan öka inflytandet och Hyresgästföreningens roll.

Varsam upprustning

Varsam upprustning beskriver hur fastighetsägare på ett enkelt och effektivt sätt kan rusta upp sina fastigheter på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt och med en god avkastning över tid. Så kan samrådsprocessen gå till och så kan Hyresgästföreningen hjälpa till i planering och genomförande.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandringen har som mål att skapa en bättre boendemiljö för de boende. Det är viktigt att se till att alla berörda i ett område involveras i trygghetsvandringen.

Hej husombud!

Så roligt att du har valt att bli husombud i Hyresgästföreningen region Stockholm! Du har ett viktigt förtroendeuppdrag och i den här foldern får du veta mer om vad det innebär.