Kategoriarkiv: Föreningsstyrelsen

Klart med nytt kontor #hgfnynas #gotland

Nu har Hyresgästföreningen Region Stockholm tecknat ett nytt hyresavtal för nytt kontor och arbetsplatser för personalen på Gotland. Under våren kommer man flytta till Arbetarrörelsens hus i Visby.

Ny adress blir

Stenhuggarvägen 6
621 53 Visby

Förtroendevalda 2022 & Personal – Hyresgästföreningen Gotland #hgfgotland #gotland www.hgfgotland.se

https://www.hgfgotland.se/styrelsen/

Styrelsen uppdaterad efter årsmötet nu

Delar av regionledningen och regionstyrelsen från Stockholm besöker Gotland #hgfgotland #gotland

17-18 mars kommer regionchef Per Björklind, enhetschef för förhandling Sofia Kloo samt enhetschef BoM (Boende och Medlemsutvecklingsenheten) Ann-Charlotte Gjöthlén från Hyresgästföreningen Region Stockholm att besöka Gotland.

17 mars kommer man titta på Hyresgästföreningens nya lokaler på Gotland. Dagen avslutas med att de medverkar på Hyresgästföreningen Gotlands årsmöte och där de ska träffa medlemmar och förtroendevalda. Man kommer också besöka det nya kontoret på Gotland.

18 mars kommer de träffa föreningsstyrelsen, Hyresgästföreningen Gotland och personal. Under dagen kommer de också träffa GotlandsHem.

Hyresgästföreningen Gotland är från den 1 december 2021 åter en del av Hyresgästföreningen Region Stockholm efter beslut av förbundsstämman i början av oktober 2021.

Regionstyrelsen besöker Gotland

20 mars kommer Susanne Sjöblom vice ordförande, Hyresgästföreningen Region Stockholm att besöka Gotland.

Hon kommer träffa Hyresgästföreningen Gotland och välkomna dem till Hyresgästföreningen Region Stockholm. Vidare kommer hon föra en diskutera hur man kan utveckla samarbete med Hyresgästföreningen Gotland och vilket stöd man vill ha.

Susanne Sjöblom säger ”att det är viktigt att Hyresgästföreningen Gotland får det stöd som behövs för att kunna utvecklas. Därför har Regionstyrelsen beslutat att tillföra extra resurser i form av en boendeutvecklare på heltid under ett år, med placering på Gotland från 1 april. Vidare har vi utsätt Jonas Carlsson till kontaktperson för Hyresgästföreningen Gotland, han kommer stödja föreningen”.

Under veckan kommer Jonas Carlsson varit på Gotland tillsammans delar av regionledningen.

Han kommer träffat medlemmar, förtroendevalda, aktiva medlemmar och politiker under veckan.

17 mars kommer Jonas Carlsson finnas med på Hyresgästföreningen Gotlands årsmöte.

18 mars träffa Jonas Carlsson politiker och besöker man bostadsområden på Gotland för skapa sig överblick vilka utmaningar som finns för Hyresgästföreningen Gotland.

19 mars genomförs Jonas Carlsson Temadag tillsammans med enhetschef BoM (Boende och Medlemsutvecklingsenheten) Ann-Charlotte Gjöthlén för förtroendevalda och aktiva medlemmar inom Hyresgästföreningen Gotland.

20 mars avslutas besöket med att Jonas Carlsson och Susanne Sjöblom leder en Temadag tillsammans med enhetschef BoM (Boende och Medlemsutvecklingsenheten) Ann-Charlotte Gjöthlén för föreningsstyrelsen, Hyresgästföreningen Gotland.

Kontaktuppgifter

Frågor kring besöket besvaras Stefan Uddebrant, ordförande, Hyresgästföreningen Gotland, stefan.uddebrant@hgfgotland.se tfn 073 701 45 28

Förtjänsttecken #hgfgotland

Följande personer har tilldelats Hyresgästföreningens förtjänsttecken 2022

Utdelningen sker i samband med Hyresgästföreningen Gotlands årsmöte den 17 mars 2022 av Jonas Carlsson, Hyresgästföreningen Region Stockholm och Per Björklind regionchef, Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Guldnål mer än 15 år

Jens Cedergren, Visby

Lars-Erik Thor, Visby

Mats Edman, Visby

Monica Lundberg, Visby

Silvernål 10 år

Kerstin Nilsson, Visby

Susanne Andersson, Visby

William Mezan, Visby

Bronsnål 5 år

Ann Hallberg, Visby

Birgitta Pettersson, Visby

Christina Olsson, Visby

Christoffer Johansson, Slite

Inger Lekander, Visby

Kärstin Sandberg, Visby

”Gotlandshems uttalande skapar stor oro bland hyresgästerna”

Pia Malmros sitter i Hyresgästföreningens styrelse och säger att Gotlandshems uttalande om att de kan tvingas sälja fastigheter skapat stor oro bland hyresgästerna. Lyssna: Stor oro bland hyresgäster efter Gotlandshems uttalande… 57 fler ord

”Gotlandshems uttalande skapar stor oro bland hyresgästerna”

För Hyresgästföreningen är hyresgästerna och hyresrätten som boendeform alltid i fokus!

På ledarplats i GA skriver Mats Linder den 20 januari att Hyresgästföreningen agerar på ett sätt som underminerar både hyresrätten som boendeform och den egna positionen. Detta mot bakgrund av den hyresförhandling som pågått mellan GotlandsHem och Hyresgästföreningen angående nyproduktion av nya hyresrätter i området Signallottan 2.

Det är lätt att skylla på Hyresgästföreningen och på det förhandlingssystem vi har, när det egentligen handlar om något annat – det vill säga att vi idag har en bostadsmarknad i obalans. Där bristen på hyresrätter med rimliga hyror är enorm. Vårt uppdrag som organisation är att skapa trygghet och stabilitet för såväl dagens som morgondagens hyresgäster.

Sverige, och inte bara på Gotland, finns en allvarlig bostadsbrist. Det är en bostadsbrist som byggts upp under lång tid och som tyvärr ser fortsatt dyster ut. Enligt Boverket råder det idag underskott på bostäder i 207 av Sveriges 290 kommuner. Dessutom gör länsstyrelsen på Gotland i sin senaste bostadsmarknadsanalys, bedömningen att länets bostadsmarknad som helhet är i obalans på grund av brist på bostäder, och att bristen på hyresrätter är utbredd över hela Gotland.

I de nyproducerade bostäder, där GotlandsHem gått ut med sitt bud offentligt, ligger hyran redan innan de senaste yrkandena högt. Med de hyresnivåer som bolaget önskar sig, skulle få gotlänningar ha råd att bo. Studier visar att en majoritet av hushållen i region Stockholm inte skulle ha råd med en nyproducerad lägenhet. För många ligger boendekostnaden redan på över 30 % av den disponibla inkomsten.

Vi har länge påpekat att vi har en bostadspolitik som inte tar hänsyn till hur behovet ser ut. De nyproducerade hyreslägenheter som byggs idag, kan inte efterfrågas av dagens hyresgäster – det byggs helt enkelt inte för den stora allmänheten.

För vissa är det uppenbarligen frestande att skyllda bostadsbristen på vårt hyressättningssystem. Det är ett system som ger hyresgästerna ett starkt konsumentskydd och fastighetsägare goda förutsättningar att äga, bygga och förvalta hyresfastigheter. Det är således ett tryggt och välfungerade system som har till syfte att åstadkomma en bra balans mellan hyresmarknadens parter. Det är viktigt att komma ihåg att bostäder inte är som vilken vara som helst det är våra hem! 

Hyresgästföreningen menar att hållbar nyproduktion kräver långsiktighet, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt. För att fastigheten ska kunna bära sin egen ekonomi över tid måste hyrorna ligga på en nivå som många kan efterfråga, annars riskerar lägenheter att stå tomma när tiderna blir sämre. Vidare menar vi att inte bara hyresgäster och fastighetsägare gynnas av att man bygger för de behov som efterfrågas på bostadsmarknaden, det gör hela samhället.

Vi efterfrågar därför en lokal bostadspolitik som bygger nya bostäder till rimliga hyror. En bostadspolitik för den breda allmänheten – för barnfamiljen, för unga vuxna, för den ensamstående mamman och för den som precis blivit pensionär. Då krävs helt andra reformer – och inte ett ensidigt fokus på förhandlingssystemet eller på Hyresgästförenintion. Gotland och Stockholmsregionens invånare behöver en bostadsförsörjning att lita på. Bostadsbristen är ett problem som måste byggas bort och som marknaden inte kan lösa, utan här behöver staten och kommunerna samt regionerna ta sitt politiska ansvar.

De riktiga och verkningsfulla reformerna inbegriper därför allt ifrån finansiering, skatter och regelförenklingar till marktilldelning, allmännyttan och andra kommunala bostadspolitiska verktyg kopplat till det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. 

Hyresgästföreningen som organisation förhandlar varje år hyran för 90 % av Sveriges 1,5 miljoner hyreslägenheter. Vi tar vårt ansvar att som organisation skapa trygghet och stabilitet för såväl dagens som morgondagens hyresgäster och vi kräver att kommunerna och bostadsbolagen tar sitt. 

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
Stefan Uddebrant, ordförande, Hyresgästföreningen Gotland

Nytt kontor

Ikväll har Hyresgästföreningen Region Stockholm beslutat att ge regionchef Per Björklind i uppdrag att teckna ett hyresavtal för arbetsplatser för personalen som finns på Gotland.

Så snart hyresavtalet är klart kommer gå ut var vi kommer flytta.

Hyresgästföreningen, Region Stockholm söker projektanställd boendeutvecklare till Boende- och medlemsutvecklingsenheten, stationeringsort Gotland

https://www.hyresgastforeningen.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.  Efter ett beslut på förbundsstämman, har Gotland flyttats från region Sydost till region Stockholm. […]

Hyresgästföreningen, Region Stockholm söker projektanställd boendeutvecklare till Boende- och medlemsutvecklingsenheten, stationeringsort Gotland

Idag är sista dag att söka tjänsten som Boutvecklare på Gotland, sök om du vill vara med och utveckla Hyresgästföreningen Gotland vi behöver dig!

Hyresgästföreningen, Region Stockholm söker projektanställd boendeutvecklare till Boende- och medlemsutvecklingsenheten, stationeringsort Gotland

https://www.hyresgastforeningen.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.  Efter ett beslut på förbundsstämman, har Gotland flyttats från region Sydost till region Stockholm. […]

Hyresgästföreningen, Region Stockholm söker projektanställd boendeutvecklare till Boende- och medlemsutvecklingsenheten, stationeringsort Gotland

STOPP FÖR ALL VERKSAMHET OCH UTHYRNING AV LOKALER

Hyresgästföreningen, Region Stockholm söker projektanställd boendeutvecklare till Boende- och medlemsutvecklingsenheten, stationeringsort Gotland

https://www.hyresgastforeningen.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.  Efter ett beslut på förbundsstämman, har Gotland flyttats från region Sydost till region Stockholm. […]

Hyresgästföreningen, Region Stockholm söker projektanställd boendeutvecklare till Boende- och medlemsutvecklingsenheten, stationeringsort Gotland

Hyresgästföreningen Region Stockholm besöker Gotland

10-11 januari 2022 kommer Hyresgästföreningen Region Stockholm vara på ön för att titta på nya tänkbara lokaler till kontoret.

De kommer också träffa föreningsstyrelsen för att prata om hur man ska lösa lokaler till Lokala Hyresgästföreningar inom GotlandsHem.

Hyresgästföreningen, Region Stockholm söker projektanställd boendeutvecklare till Boende- och medlemsutvecklingsenheten, stationeringsort Gotland

https://www.hyresgastforeningen.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage

Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden. 

Efter ett beslut på förbundsstämman, har Gotland flyttats från region Sydost till region Stockholm. Region Stockholm har därmed fått ett nytt föreningsområde med en ny förening från och med 1 december 2021.

Regionkontoret söker nu en boendeutvecklare för att stötta föreningens utvecklingsarbete.

Tjänsten är en projektanställning på ett års tid, med möjlighet till förlängning.

Tjänsten är placerad på Gotland. Under denna tid kommer en plan för det långsiktiga stödet till föreningen utarbetas.

Boendeutvecklare stationerad på Gotland

Fokus detta första år är att i nära samarbete med föreningen bygga upp den lokala organisationen på Gotland med fler lokala hyresgästföreningar och fler aktiva medlemmar.

Du har ett brett nätverk med föreningslivet och regionen samt gärna också med fastighetsägare och aktiva medlemmar/hyresgäster. 

I boendeutvecklarens uppdrag ingår att:

Stötta föreningsstyrelsen i sitt utvecklingsarbete och i planering och genomförande av föreningens verksamhetsplan.

I samverkan med föreningen arbeta med prioriterade frågor inom Hyresgästföreningen såsom boinflytande, upprustningssamråd/samråd vid renovering och kompetensutveckling av förtroendevalda.

Viss administration kopplat till utvecklingsarbetet. 

Erfarenheter

Hyresgästföreningen är en folkrörelse och det är därför meriterande om du har tidigare erfa­renhet från folkrörelse eller annat föreningsarbete.

Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete inom bostadsbranschen.

Du har lämplig högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet.Du har erfarenhet av att arbeta med projekt- eller processledning.

Du har goda kunskaper i svenska

B-körkort

Du delar självklart Hyresgästföreningens värdegrund. 

Egenskaper

Du är van att arbeta självständigt, du är idérik och handlingskraftig

Du har god samarbetsförmåga, lätt att kommunicera och bygga upp kontakter

Du har stor förmåga till planering, uppnå resultat och visa upp goda exempel  Tjänsten tillhör Boende- och medlemsutvecklingsenheten i region Stockholm, som är den enhet i organisationen som arbetar närmast hyresgäster, aktiva medlemmar och förtroendevalda.

Som boendeutvecklare på Gotland ingår du i ett geografiskt team tillsammans med andra boendeutvecklare som är stationerade på regionkontoret i Stockholm.

Du samarbetar även nära den förhandlare/ärendehandläggare som också är placerad på Gotland och som också är anställd på regionkontoret i Stockholm. 

Hyresgästföreningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där alla ges lika möjligheter oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund. Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördel­ning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare. 

Upplysningar om tjänsten lämnas av gruppchef Ifeta Ahmic Cenanovic 0771 443 443.

Fackliga representanter för Handels är Gunnel Nyman Gräff och för Saco Susann Wikström 0771 443 443 

Ledigheter under jul/nyår kan göra det svårt att nå dessa personer periodvis. 

Välkommen med din ansökan via vår hemsida www.hyresgastforeningen.se senast 2022-01-16

Länk till den här sidan https://www.hyresgastforeningen.se/om-oss/jobba-hos-os