Kategoriarkiv: Hyresgästföreningen Region Stockholm

Idag beslutar Regionfullmäktige om GotlandsHems försäljning av 200 stundtlägenheter #hgfgotland #gotland

Idag kl. 09:00 finns vi på plats på Regionfullmäktige vid Wisby strand och delar ut information till politikerna inför besluta om GotlandsHem försäljning av 200 studentlägenhet till K2A.

På plats finns också Hyresgästföreningen Region Stockholms, regionordförande, Susanne Sjöblom och vice regionordförande, Jonas Carlsson.

Hyresgästföreningen släpper unik rapport om boende, byggande och hur människor påverkas av bostadsbristen #gotland #hgfgotland

I samarbete med Novus har Hyresgästföreningen frågat över 4 100 svenskar om deras boende i rapporten Hyresgästerna 2022 (https://www.hyresgastforeningen.se/bostadsfakta/rapporter/hyresgasterna-2022/). Rapporten undersöker hur bostadsbristen påverkar människor och deras livsval, om politik som behövs för att lösa bostadsbristen och hur människor önskar att bostadsbristen löses. 35 fler ord

Hyresgästföreningen släpper unik rapport om boende, byggande och hur människor påverkas av bostadsbristen

Susanne Sjöblom blir ny regionordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm

Efter en jämn omröstning i lördagens regionfullmäktige valdes Susanne Sjöblom, Nacka, till ny regionordförande för Hyresgästföreningen i region Stockholm. Lördag 23 april samlades Hyresgästföreningen, region Stockholm till fullmäktigemöte. 54 fler ord

Susanne Sjöblom blir ny regionordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm

Susanne Sjöblom – Vi måste ha en ekonomi i balans så att alla känner trygghet. Ekonomisk trygghet är förutsättning för att planera och bedriva framgångsrik verksamhet. Regionens föreningar måste ha en långsiktigt stabil ekonomi att arbeta utifrån. Trygghet föder framgång! | Facebook

https://www.facebook.com/susannesjoblom.hgf/

Susanne Sjöblom – Mitt mål är att alla förtroendevalda ska känna glädje och framåtanda i allt vi gör. Tillsammans har vi styrkan. Tillsammans har vi kunskapen. Tillsammans har vi roligt. Tillsammans skapar vi engagemang, stabil ekonomi och framgångsrika förhandlingar. Glädje föder framgång! | Facebook

Stormöte om vår organisationsutredning

Välkommen till ett digitalt stormöte om Hyresgästföreningens organisationsutredning. Både förtroendevalda och anställda är inbjudna. Videomötet hålls på Teams måndagen den 25 april kl. 17.00–18.00

Publicerat: 2022-04-08

Utredningsuppdraget

Organisationsutredningens uppdrag går ut på att lämna förslag på eventuella organisationsförändringar som bedöms nödvändiga för att Hyresgästföreningen ska kunna uppnå målsättningarna i ”En livligare folkrörelse” som beslutades av förbundsstämman 2021:

  • Fler engagerade och aktiva i Hyresgästföreningen (”22 000” år 2027)
  • Fler är starkare (”51 %” år 2027)
  • En öppnare Hyresgästförening
  • En bredare samhällsaktör

Syftet med stormötet

Syftet med stormötet är att sprida information om vad som är på gång i denna omfattande organisationsutredning som fokuserar på följande områden:

  • Stärka lokalt arbete och medlemmars engagemang
  • Rollfördelning mellan förtroendevalda och anställda samt förutsättningar för dessa grupper
  • Samordning, digitalisering och effektivisering
  • Hyresgästföreningens ägande av fastigheter

Anslut till mötet

När: måndag 25 april kl. 17.00–18.00

Klicka här för att ansluta till mötet via Teams 

Över 5,4 miljoner till medlemmar i Hyresgästföreningen region Stockholm under 2021 #hgfgotland #gotland

Under 2021 har 5278 medlemmar fått juridisk hjälp från Hyresgästföreningen region Stockholm. Under samma period har medlemmar fått eller fått tillbaka sammanlagt 5 443 814 kronor i hyresjuridiska ärenden. 58 fler ord

Över 5,4 miljoner till medlemmar i Hyresgästföreningen region Stockholm under 2021

Klart med nytt kontor #hgfnynas #gotland

Nu har Hyresgästföreningen Region Stockholm tecknat ett nytt hyresavtal för nytt kontor och arbetsplatser för personalen på Gotland. Under våren kommer man flytta till Arbetarrörelsens hus i Visby.

Ny adress blir

Stenhuggarvägen 6
621 53 Visby

Ny verksamhetschef ska leda förbundskontoret #hgfgotland #gotland

Den första april tillträder Per Björklind som verksamhetschef. Det är en helt ny chefsroll direkt underställd förbundschef, med ansvar för att leda verksamheten på förbundskontoret. Han kommer närmast från Region Stockholm, där han varit regionchef sedan 2019.

Per Björklind blir från och med första april därmed ny chef för enhetscheferna vid förbundskontoret. Han blir också övergripande ansvarig för förbundskontorets budget samt ansvarig för samarbetet med arbetstagarorganisationerna. Förändringen i förbundskontorets ledning ska stärka och driva på förbundskontorets uppdrag att leda organisationen och leverera utifrån framtagen grundleverans, så att vi snabbare och mer samordnat når våra mål.

– Per har en lång bakgrund inom Hyresgästföreningen, på många nivåer, vilket är en stor styrka i arbetet mot EN organisation. Hans erfarenheter från uppdraget som regionchef i Stockholm är också en mycket bra grund för rollen som verksamhetschef. Per har en förmåga att bygga team och ge människor en känsla av sammanhang och gemenskap, en förmåga som är viktig när vi nu ska skapa nya former för samverkan på förbundskontoret och stärka samarbetet med alla regioner. Han är också lugn och strukturerad vilket är egenskaper jag uppskattar, säger förbundschef Erik Elmgren.

– Jag kände mig otroligt hedrad när Erik ställde frågan om att bli verksamhetschef på förbundskontoret. Givetvis är det sorgligt att lämna regionen efter så lång tid, men jag lämnar inte organisationen. I den nya tjänsten kommer jag arbeta nära alla regioner på ett nytt och spännande sätt. Jag ser enormt mycket fram mot att tillsammans med Erik, regionerna och inte minst förbundskontorets alla medarbetare fortsätta att bygga och utveckla ett riktigt starkt och proaktivt förbundskontor, säger Per Björklind.

Per Björklind har varit regionchef vid Region Stockholm sedan 2019. Han har arbetat inom Hyresgästföreningen sedan 2008, först som förhandlare på Region Stockholm och fastighetsekonom på Riksförbundet, och mellan 2014 och 2018 var han förhandlingschef vid Region Stockholm. 

Åsa Schneider går från och med april 2022 in som tillförordnad regionchef i Region Stockholm, parallellt med att tjänsten utlyses internt.

PÅMINNELS IKVÄLL ÅRSMÖTE – Hyresgästföreningen Gotland #hgfgotland #gotland

Medlemmar i Hyresgästföreningen kallas till årsmöte

Torsdag 17 mars kl. 18.00
Jungmansgatan 41, Visby

Vid eventuella frågor går det bara kontakta oss på info@hgfgotland.se eller tfn 073 701 45 28

Gäster Jonas Carlsson, Regionstyrelseledamot, Hyresgästföreningen Region Stockholm
Per Björklind, regionchef, Hyresgästföreningen Region Stockholm
Sofia Kloo, enhetschef förhandling, Hyresgästföreningen Region Stockholm
Ann-Charlotte Gjöthlén, enhetschef BoM, Hyresgästföreningen Region Stockholm

Hyresgästföreningen Gotland

Delar av regionledningen och regionstyrelsen från Stockholm besöker Gotland #hgfgotland #gotland

17-18 mars kommer regionchef Per Björklind, enhetschef för förhandling Sofia Kloo samt enhetschef BoM (Boende och Medlemsutvecklingsenheten) Ann-Charlotte Gjöthlén från Hyresgästföreningen Region Stockholm att besöka Gotland.

17 mars kommer man titta på Hyresgästföreningens nya lokaler på Gotland. Dagen avslutas med att de medverkar på Hyresgästföreningen Gotlands årsmöte och där de ska träffa medlemmar och förtroendevalda. Man kommer också besöka det nya kontoret på Gotland.

18 mars kommer de träffa föreningsstyrelsen, Hyresgästföreningen Gotland och personal. Under dagen kommer de också träffa GotlandsHem.

Hyresgästföreningen Gotland är från den 1 december 2021 åter en del av Hyresgästföreningen Region Stockholm efter beslut av förbundsstämman i början av oktober 2021.

Regionstyrelsen besöker Gotland

20 mars kommer Susanne Sjöblom vice ordförande, Hyresgästföreningen Region Stockholm att besöka Gotland.

Hon kommer träffa Hyresgästföreningen Gotland och välkomna dem till Hyresgästföreningen Region Stockholm. Vidare kommer hon föra en diskutera hur man kan utveckla samarbete med Hyresgästföreningen Gotland och vilket stöd man vill ha.

Susanne Sjöblom säger ”att det är viktigt att Hyresgästföreningen Gotland får det stöd som behövs för att kunna utvecklas. Därför har Regionstyrelsen beslutat att tillföra extra resurser i form av en boendeutvecklare på heltid under ett år, med placering på Gotland från 1 april. Vidare har vi utsätt Jonas Carlsson till kontaktperson för Hyresgästföreningen Gotland, han kommer stödja föreningen”.

Under veckan kommer Jonas Carlsson varit på Gotland tillsammans delar av regionledningen.

Han kommer träffat medlemmar, förtroendevalda, aktiva medlemmar och politiker under veckan.

17 mars kommer Jonas Carlsson finnas med på Hyresgästföreningen Gotlands årsmöte.

18 mars träffa Jonas Carlsson politiker och besöker man bostadsområden på Gotland för skapa sig överblick vilka utmaningar som finns för Hyresgästföreningen Gotland.

19 mars genomförs Jonas Carlsson Temadag tillsammans med enhetschef BoM (Boende och Medlemsutvecklingsenheten) Ann-Charlotte Gjöthlén för förtroendevalda och aktiva medlemmar inom Hyresgästföreningen Gotland.

20 mars avslutas besöket med att Jonas Carlsson och Susanne Sjöblom leder en Temadag tillsammans med enhetschef BoM (Boende och Medlemsutvecklingsenheten) Ann-Charlotte Gjöthlén för föreningsstyrelsen, Hyresgästföreningen Gotland.

Kontaktuppgifter

Frågor kring besöket besvaras Stefan Uddebrant, ordförande, Hyresgästföreningen Gotland, stefan.uddebrant@hgfgotland.se tfn 073 701 45 28

Skrämselmetoder för att hyresgäster ska ombilda – ”Människor har legat sömnlösa”

”Husen riskerar att säljas till privatvärdar om vi inte ombildar.” Sådana påståenden används för att övertala hyresgäster att bilda bostadsrättsföreningar i Haga. ”Det blir en visklek” säger hyresgästen Ylva Ljung.

Skrämselmetoder för att hyresgäster ska ombilda – ”Människor har legat sömnlösa”