Kategoriarkiv: Hyresgästföreningens Riksförbund

Hyresgästföreningen kommenterar hovsrättsbeslut om hyresutveckling i nyproduktion

I två nya beslut från Svea hovrätt slås fast att presumtionshyror, en modell för hyressättning i nybyggda hyresrätter, ska få justeras årligen. Hyresgästföreningen välkomnar hovrättens beslut att presumtionshyror inte per automatik ska höjas i nivå med övriga hyror. 49 fler ord

Hyresgästföreningen kommenterar hovsrättsbeslut om hyresutveckling i nyproduktion

Hyresgästföreningen släpper unik rapport om boende, byggande och hur människor påverkas av bostadsbristen #gotland #hgfgotland

I samarbete med Novus har Hyresgästföreningen frågat över 4 100 svenskar om deras boende i rapporten Hyresgästerna 2022 (https://www.hyresgastforeningen.se/bostadsfakta/rapporter/hyresgasterna-2022/). Rapporten undersöker hur bostadsbristen påverkar människor och deras livsval, om politik som behövs för att lösa bostadsbristen och hur människor önskar att bostadsbristen löses. 35 fler ord

Hyresgästföreningen släpper unik rapport om boende, byggande och hur människor påverkas av bostadsbristen

Stormöte om vår organisationsutredning

Välkommen till ett digitalt stormöte om Hyresgästföreningens organisationsutredning. Både förtroendevalda och anställda är inbjudna. Videomötet hålls på Teams måndagen den 25 april kl. 17.00–18.00

Publicerat: 2022-04-08

Utredningsuppdraget

Organisationsutredningens uppdrag går ut på att lämna förslag på eventuella organisationsförändringar som bedöms nödvändiga för att Hyresgästföreningen ska kunna uppnå målsättningarna i ”En livligare folkrörelse” som beslutades av förbundsstämman 2021:

  • Fler engagerade och aktiva i Hyresgästföreningen (”22 000” år 2027)
  • Fler är starkare (”51 %” år 2027)
  • En öppnare Hyresgästförening
  • En bredare samhällsaktör

Syftet med stormötet

Syftet med stormötet är att sprida information om vad som är på gång i denna omfattande organisationsutredning som fokuserar på följande områden:

  • Stärka lokalt arbete och medlemmars engagemang
  • Rollfördelning mellan förtroendevalda och anställda samt förutsättningar för dessa grupper
  • Samordning, digitalisering och effektivisering
  • Hyresgästföreningens ägande av fastigheter

Anslut till mötet

När: måndag 25 april kl. 17.00–18.00

Klicka här för att ansluta till mötet via Teams