10. Hyresgaranti

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till statliga hyresgarantier

Det innebär att vi vill att den kommunala hyresgarantin ska reformeras och göras statlig , så det blir enklare för alla bostadssökande att få ett förstahandskontrakt. Även dem som har skulder eller obetalda hyror i sitt förflutna. Genom att förändra den kommunala hyresgarantin kan den användes mer och hjälpa fler.

Mer information

9. Bostadskö

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till förmedling efter behov såväl som efter kötid

Det innebär att vi vill att lediga hyreslägenheter även ska fördelas genom transparenta fördelningsprinciper där alla sökande behandlas lika och rättvist. Inte enbart via rak kö, som fallet är idag.

Mer information

8. Bostadsbidrag

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till höjda ersättningsnivåer och ökad rättssäkerhet

Det innebär att vi vill att bostadsbidraget och botsdastillägget ska vara bättre anpassat till förändringar av inflation, inkomster och boendekostnader, så att det blir lika mycket värt jämfört med de faktiska boendekostnaderna varje år. Genom att höja ersättningsnivån på bostadsbidraget och bostadstillägget, kan vi bättre säkerställa att hushåll har rätt till ersättning när de behöver. Vi vill också att det ska vara tydligare att förstå hur inkomsten påverkar rätten till bidrag, så att risken för återbetalning minimeras.

Mer information

7. Renovering

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till stärkt inflytande för hyresgäster vid renoveringar

Det innebär att vi vill att hyresgästen ska ha mer att säga till när fastighetsägaren vill genomföra omfattande renoveringsarbeten. En hyresgäst ska inte tvingas flytta från sitt boende, bara för att hyran blir för hög vid en renovering. En hyreshöjning ska bara kunna ske i en skälig nivå, och hyresgästen ska ha inflytande att själv bestämma nivå på renovering och hyresnivå.

Mer information

6. Miljö

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till statligt stöd till energieffektivisering och modernisering av bostadsbeståndet

Det innebär att vi vill gynna och påskynda omställningen till en hållbar stadsutveckling som minimerar klimatutsläppen. Detta ska beaktas i allt som görs – vid renovering, när man inför energibesparande åtgärder, produktion av byggmaterial, med mera. Mycket görs redan, men vi måste bli ännu bättre.

Mer information

5. Markpolitik

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till att kommuner med bostadsbrist ska planera för fler bostäder

Det innebär att vi vill ha en mark- och planpolitik som gör det tydligare för kommuner vilka bostadsbehov de måste uppfylla. Staten ska ge ekonomiska incitament till kommuner som följer en statligt beslutad plan och byggtakt, medan de som inte planerar efter behov ska bemötas med sanktioner.

Idag saknar ofta kommuner de resurser som krävs för att för att kunna bygga i den takt som behövs, eller så saknas den politiska viljan att uppfylla de behov som finns.

Mer information

4. Boskatter

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till rättvisa skatter och avdrag mellan ägt och hyrt boende

Det innebär att vi vill att villkoren för hur olika upplåtelseformer, det vill säga hyresrätt, eget hem och bostadsrätt – ska beskattas på ett likvärdigt sätt. Ingen upplåtelseform ska genom skeva skatteregler vara mer ekonomiskt fördelaktigt att investera i än någon annan.

Mer information

3. Bostadsfinansiering

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till förmånliga bygglån, bygg bort bostadsbristen

Detta innebär att vi vill utveckla det statliga investeringsstödet till ett förmånliga bygglån när bostadsföretag bygger hyresrätter. Detta för att säkerställa att hyresrätter byggs när och där behoven finns, samt till priser som är rimliga för dem som ska bo där.

Mer information

2. Allmännytta

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till allmännyttan, våra kommunalt ägda bostäder

Detta innebär att vi vill stärka ställningen för de allmännyttiga bostadsföretagen. Vi vill säkerställa att det allmännyttiga beståndet ökar istället för minskar, vilket har varit den negativa trenden de senaste decennierna.Allmännyttiga kommunala bostadsföretag är ett av kommunens viktigaste verktyg för att kunna påverka bostadsförsörjningen. Med ett eget bostadsföretag kan kommunen påverka både byggande och förvaltning av hyresrätter som vänder sig till alla grupper i samhället.

Mer information

1. Hyresförhandling

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till kollektiva förhandlingar enligt bruksvärde, nej till marknadshyror 

Detta innebär att vi tycker att de ska vara lägenhetens bruksvärde som ska avgöra hur hög hyran blir, det vill säga lägenhetens kvalitet och standard. Hur hyran kan förändras ska också vara förknippat med tydliga villkor, så att hyresgästen ska känna sig trygg

Mer information