Kategoriarkiv: 10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik

10. Hyresgaranti

Ja till statliga hyresgarantier

Det innebär att vi vill att den kommunala hyresgarantin ska reformeras och göras statlig , så det blir enklare för alla bostadssökande att få ett förstahandskontrakt. Även dem som har skulder eller obetalda hyror i sitt förflutna. Genom att förändra den kommunala hyresgarantin kan den användes mer och hjälpa fler.

Mer information

9. Bostadskö

Ja till förmedling efter behov såväl som efter kötid

Det innebär att vi vill att lediga hyreslägenheter även ska fördelas genom transparenta fördelningsprinciper där alla sökande behandlas lika och rättvist. Inte enbart via rak kö, som fallet är idag.

Mer information

8. Bostadsbidrag

Ja till höjda ersättningsnivåer och ökad rättssäkerhet

Det innebär att vi vill att bostadsbidraget och botsdastillägget ska vara bättre anpassat till förändringar av inflation, inkomster och boendekostnader, så att det blir lika mycket värt jämfört med de faktiska boendekostnaderna varje år. Genom att höja ersättningsnivån på bostadsbidraget och bostadstillägget, kan vi bättre säkerställa att hushåll har rätt till ersättning när de behöver. Vi vill också att det ska vara tydligare att förstå hur inkomsten påverkar rätten till bidrag, så att risken för återbetalning minimeras.

Mer information

7. Renovering

Ja till stärkt inflytande för hyresgäster vid renoveringar

Det innebär att vi vill att hyresgästen ska ha mer att säga till när fastighetsägaren vill genomföra omfattande renoveringsarbeten. En hyresgäst ska inte tvingas flytta från sitt boende, bara för att hyran blir för hög vid en renovering. En hyreshöjning ska bara kunna ske i en skälig nivå, och hyresgästen ska ha inflytande att själv bestämma nivå på renovering och hyresnivå.

Mer information

6. Miljö

Ja till statligt stöd till energieffektivisering och modernisering av bostadsbeståndet

Det innebär att vi vill gynna och påskynda omställningen till en hållbar stadsutveckling som minimerar klimatutsläppen. Detta ska beaktas i allt som görs – vid renovering, när man inför energibesparande åtgärder, produktion av byggmaterial, med mera. Mycket görs redan, men vi måste bli ännu bättre.

Mer information