Rapport: Bostadsföretagens ekonomi 2017-2021

Bostadspolitik, Cision News, Hyresgästföreningens Riksförbund, Rapporter

Under 2021 ökade de allmännyttiga bostadsbolagens kostnader något mer än vad hyresintäkterna gjorde.  Men över tid har bolagens driftnetton och överskott ökat trendmässigt. Det visar en rapport över den ekonomiska utvecklingen för 41 allmännyttiga bostadsbolag under perioden 2017-2021. 34 fler ord

Rapport: Bostadsföretagens ekonomi 2017-2021

Hyresgästföreningen lanserar ett renoveringspaket för att skapa ordning och reda i renoveringsvågen

Cision News, Hyresgästföreningens Riksförbund, Rapporter, Upprustning

Det har gått nästan 50 år sedan miljonprogrammens bostäder färdigställdes. Det som då gav bostäder åt många står idag inför ett stort renoveringsbehov. När renoveringar genomförs blir resultatet inte sällan höga hyreshöjningar vilket skapar konflikter mellan fastighetsägare och hyresgäster. 39 fler ord

Hyresgästföreningen lanserar ett renoveringspaket för att skapa ordning och reda i renoveringsvågen

Rapport: Bostadsföretagens ekonomi 2017-2021

Cision News, Rapporter

Under 2021 ökade de allmännyttiga bostadsbolagens kostnader något mer än vad hyresintäkterna gjorde.  Men över tid har bolagens driftnetton och överskott ökat trendmässigt. Det visar en rapport över den ekonomiska utvecklingen för 41 allmännyttiga bostadsbolag under perioden 2017-2021. 34 fler ord

Rapport: Bostadsföretagens ekonomi 2017-2021

Rapport – Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen:

Bostadspolitik, Hyresgästföreningen Region Stockholm, Rapporter

2021
Unga vuxnas boende i Stockholm 2021

2019
Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2019

2017
Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2017

2015
Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2015

2013
Stockholm 2013 Hur bor unga vuxna – Hur vill de bo

2011
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen del 1
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen del 2
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen del 3
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen tabell

Ny rapport slår hål på myter om rörligheten på bostadsmarknaden

Cision News, Hyresgästföreningens Riksförbund, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar, Rapporter

En ny rapport från Hyresgästföreningen slår hål på många av de myter som omger frågan om rörligheten på bostadsmarknaden. Rapporten visar bland annat att de senaste decenniernas politiska reformer knappt alls gjort någon skillnad för rörligheten. 56 fler ord

Ny rapport slår hål på myter om rörligheten på bostadsmarknaden

Lägenhetshotell – hur bostäder blir till hotellägenheter

Bostadspolitik, Hyresgästföreningen Gotland, Hyresgästföreningen Region Stockholm, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar, Rapporter

Antalet hotellägenheter ökar och utgör en allt större del av bostadsbeståndet i Stockholm. Uthyrningen är dyrare och dessutom otryggare, både för den som bor i en hotellägenhet och för hyresgäster och andra som bor runt omkring. Hyresgäster vittnar om otrygghet, störningar, bordellverksamhet, inbrott och trakasserier. Ett lägenhetshotell är en byggnad där det finns hotellägenheter. En hotellägenhet är en lägenhet som hyrs ut under hotelliknande former, på kort eller lång tid.

Genom att granska offentlig statistik har bilden blivit tydligare. Den har dessutom förstärkts genom den enkät som Hyresgästföreningens förtroendevalda och husombud svarat på. I enkäten har vi frågat efter deras kännedom om lägenhetshotell och därigenom fått kontakt med hyresgäster som intervjuats och besökts. Med rapporten som grund kommer strategier och handlingsplaner att tas fram i ett senare skede.

Klicka här för att ta del av hela rapporten

Hyresgästföreningen släpper ny serie bostadspolitiska landrapporter

Hyresgästföreningens Riksförbund, Rapporter

Bostadsbrist, skenande priser och bostadsojämlikhet. Sverige är inte ensamt om att dras med dessa problem. De är ständigt återkommande i stora delar av västvärlden. Alla länder har hittat egna sätt att hantera bristen. 59 fler ord

Hyresgästföreningen släpper ny serie bostadspolitiska landrapporter