För förtroendevalda och aktiva medlemmar

Önskar du bli aktiv är du välkommen kontakta oss klicka här!

INFORMATION

Fler inlägg


 • Folkrörelsen i bostadsområdet

  Hyresgästföreningens vision är att skapa ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

  För att kunna arbeta mot visionen behöver vi ha en gemensam bild över vad vi ska åstadkomma och hur vi ska ta oss dit. Därför har region Stockholm tagit fram en strategi – Folkrörelse i bostadsområdet.

 • Din lokala hyresgästförening

  Den här broschyren är tänkt som vägledning för dig som är förtroendevald i en lokal hyresgästförening. Du får tips om den lokala hyresgästföreningens roll och uppgift, verksamhetsplanering, vad hyresgästmedel och vad är boin­flytandeavtal. Men även information om Hyresgästföreningens organisation och Hyresgästföreningens vision och värderingar.

 • Din hyresgästförening på kommun-/stadsdelsnivå

  I den här vägledningen går vi igenom de fyra verksamhetsområden som enligt stadgarna ingår i uppdraget på kommun-/stadsdelsnivå, nämligen Förhandlingsverksamhet, Bostadspolitiskt påverkansarbete, Stödja och utveckla lokalt engagemang och Upprätthålla och utveckla den demokratiska organisationen.

 • Hej husombud!

  Så roligt att du har valt att bli husombud i Hyresgästföreningen region Stockholm! Du har ett viktigt förtroendeuppdrag och i den här foldern får du veta mer om vad det innebär.

 • Verktygslådan

  Utåtriktade aktiviteter, bostadspolitik och opinionsbildning,media, politikerpåverkan och sociala medier.

 • Trygghetsvandring

  Trygghetsvandringen har som mål att skapa en bättre boendemiljö för de boende. Det är viktigt att se till att alla berörda i ett område involveras i trygghetsvandringen.

 • Ordning och reda i ekonomin

  Handledning för styrelser, kassörer och revisoreri den lokala hyresgästföreningen.

 • Etiska regler för Hyresgästföreningens förtroendevalda och anställda

  Broschyren om etiska regler