Hyresförhandling

Gäller det frågor kring din bostad, hyresförhandling eller medlemskap ring tfn 0771 443 443

 • Så går en hyresförhandling till
  Varje år förhandlar Hyresgästföreningen hyran för majoriteten av Sveriges hyreslägenheter, vilket berör miljontals hyresgäster. Men hur funkar det egentligen? Hyresgästföreningens förhandlare Sofie Lindberg och Karl-Mikael Jensen förklarar hur det går till! Hur går en hyresförhandling egentligen till? – Förhandlingen pågår i regel från september till några månader in på det nya året. En fastighetsägare påkallar förhandling hos Hyresgästföreningen. Sedan […]
 • Hyressättning i nyproduktion
  Vid nyproduktion har fastighetsägaren möjlighet att sätta hyran själv eller förhandla med Hyresgästföreningen. Oftast blir det en förhandling med oss, vilket resulterar i nyproduktionshyror (presumtionshyror). Men vad innebär nyproduktionshyra och vad är syftet? Vad innebär nyproduktionshyra?  För att nyproduktionshyra ska gälla måste överenskommelsen omfatta alla bostadslägenheter i huset och ingen av dem får vara uthyrd […]
 • Delta i hyresförhandlingar
  Som medlem i Hyresgästföreningen kan du delta i förhandlingsarbetet. Du är experten på just ditt boende. Med din kunskap och expertisen från våra förhandlare kan vi tillsammans nå ännu bättre förhandlingsresultat i de årliga hyresförhandlingarna, både för dig och för dina grannar. Medlemmar deltar i förhandlingsarbetet Allt börjar med ett medlemskap. För att vara med i […]
 • Systematisk hyressättning
  Systematisk hyressättning är en hyressättningsmodell där varje lägenhet bedöms och poängsätts utifrån hyresgästernas värderingar. Det är hyresgästernas värderingar av modernitet, standard, läge, förvaltningskvalitet med mera som ska avspegla sig i hyressättningen och påverka hyran i varje enskild lägenhet. Målsättningen med systematiseringen är att få till en rättvisare hyressättning, där hyresgästen får bättre förståelse för hur […]
 • Så förhandlar vi din hyra
  En av våra viktigaste uppgifter är att se till att alla hyresgäster får ett bra boende till en rimlig kostnad. När många hyresgäster går ihop och förhandlar hyran kollektivt med hyresvärden är det lättare att nå bra resultat. Förtroendevalda och anställda – runt om i landets hyresgästföreningar – förhandlar hyrorna varje år med både kommunala […]

Gäller det frågor kring din bostad, hyresförhandling eller medlemskap ring tfn 0771 443 443

Hyresförhandling

Aktuellt – Hyresförhandlingar

 • av Hyresgästföreningen Nynäshamn
  I två nya beslut från Svea hovrätt slås fast att presumtionshyror, en modell för hyressättning i nybyggda hyresrätter, ska få justeras årligen. Hyresgästföreningen välkomnar hovrättens beslut att presumtionshyror inte per automatik ska höjas i nivå med övriga hyror. 49 fler ord Hyresgästföreningen kommenterar hovsrättsbeslut om hyresutveckling i nyproduktion
 • av Hyresgästföreningen Nynäshamn
  Efter att SGS Studentbostäder avbrutit förhandlingarna med Hyresgästföreningen har nu Hyresmarknadskommittén, genom en oberoende ordförande, beslutat att hyreshöjningen för bolagets hyresgäster blir 1,9 procent. När hyresförhandlingarna inleddes i höstas ville SGS höja hyrorna med 3,7 procent. 49 fler ord Så blir årets hyreshöjning för studenter
 • av Hyresgästföreningen Nynäshamn
  Nu är 2022 års hyror klara för de cirka 7 900 hushåll som bor hos Stena Fastigheter AB i Göteborg. Överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och fastighetsbolaget innebär en hyreshöjning på mellan 0,5 och 1,7 procent. 59 fler ord 7 900 hushåll som bor Stena Fastigheter AB får ny hyra
 • av Hyresgästföreningen Nynäshamn
  Hyresgästföreningen och allmännyttiga Lycksele Bostäder har träffat en överenskommelse om nya hyror för 2022 samt 2023. Från och med den 1 juli 2022 höjs hyrorna för berörda hyresgäster med i snitt 1,65 procent och från och med den 1 juli 2023 höjs hyrorna med i snitt 2,2 procent. 44 fler ord Hyresförhandlingarna med Lycksele Bostäder […]
 • av Hyresgästföreningen Nynäshamn
  Nu är 2022 års hyror klara för knappt 4700 hushåll som bor hos privata fastighetsägare som har RCB Fastighetsutveckling som ombud. RCB Fastighetsutveckling och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyreshöjning i olika nivåer mellan 0,9 och 2,2 procent. 42 fler ord Hyrorna klara för 4700 hushåll i Göteborg
 • av Hyresgästföreningen Nynäshamn
  Hyresgästföreningen och allmännyttiga Lulebo har träffat en överenskommelse om nya hyror. Från och med den 1 juli 2022 höjs hyrorna med 19,50 kronor per kvadratmeter och år. 66 fler ord Klart med ny hyra för Lulebos hyresgäster
 • av Hyresgästföreningen Nynäshamn
  Hyresförhandlingarna med de privata hyresvärdarna i Skellefteå har tidigare strandat och Fastighetsägarna Mittnord, Heimstaden samt Tribo Fastigheter har nu meddelat de avser att direktförhandla med hyresgästerna om hyrorna. 61 fler ord Så här enkelt chockhöjer fastighetsägarna i Skellefteå hyran
 • av Hyresgästföreningen Nynäshamn
  Hyresförhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Hörbybostäder AB. Uppgörelsen innebär en differentierad hyreshöjning på totalt 1,67 % från den 1 maj 2022. 61 fler ord Klar förhandling: Nya hyror för Hörbybostäders hyresgäster
 • av Hyresgästföreningen Nynäshamn
  Hyrestvisten mellan Hyresgästföreningen och Bostadsstiftelsen Hyltebostäder är avgjord. Hyresmarknadskommittén har beslutat att hyrorna för den kommunala bostadsstiftelsens hyresgäster ska höjas med 2,3 procent från den 1 februari 2022. 43 fler ord Hyrestvist avgjord – Hyltebostäders hyror höjs med 2,3 procent
 • av Hyresgästföreningen Nynäshamn
  Hyresgästföreningen och Unobo har kommit överens om nya hyror för 2022. Från och med den 1 april höjs hyrorna med 1,65 procent. 2022 års hyresförhandlingar mellan Unobo och Hyresgästföreningen fick avbrytas när parterna inte kunde komma överens. 46 fler ord Hyresgästföreningen överens med Unobo

Fler nyheter om hyresförhandlingar